Compello
fakturagodkjenning

Norsk programvare for fakturagodkjenning og elektronisk fakturaflyt

Compello Fakturagodkjenning er en løsning for bedrifter som ønsker å spare tid og penger i tillegg til å få oversikt og kontroll med elektronisk fakturaflyt. Compello er et Norsk programvarehus og har i over 20 år levert en komplett løsning for fakturaflyt. Løsningen har et oversiktlig og brukervennlig grensesnitt som gjør at terskelen for å komme i gang er lav. Fakturaløsningen er tilgjengelig på alle vanlige brukerflater, PC, smarttelefoner og nettbrett.

 

Compello Fakturagodkjenning inneholder:

  1. Fakturaimport
  2. Fakturatolkning (OCR)
  3. Fordeling
  4. Attestering
  5. Godkjenning
  6. Elektronisk arkiv
  7. Overføring av bilag/fakturaer til regnskapssystem/økonomisystem/ERP-system

Med Compello Fakturagodkjenning kan fakturaer både mottas elektronisk og på papir. Fakturaer som mottas på papir skannes via en standard skanner eller multifunksjonsmaskin og sendes automatisk til Compello Fakturagodkjenning for fakturatolkning. For at prosessen skal være så automatisk som mulig kan det etableres maler for dine viktigste leverandører slik at disse tolkes best mulig. Bilag og fakturaer fordeles deretter til medarbeiderne som skal attestere og godkjenne. Det kan etableres regler som gjør at fordeling av fakturaer og bilag fordeles automatisk etter gitte kriterier. Etter at godkjenningsprosessen er gjennomført, overføres bilag og fakturaer automatisk inn i ditt økonomisystem med Compello Fakturagodkjenning. Ved å effektivisere fakturaprosessene kan flinke og kompetente medarbeidere bruke tiden til andre oppgaver, slik at hver ansatt bruker sin kapasitet på de oppgavene som gir størst verdi.

 

Norsk programvare for fakturagodkjenning og elektronisk fakturaflyt

 

Du kan også attestere og godkjenne fakturaer på smarttelefon og nettbrett. Slik får du Compello Fakturagodkjenning på din mobile enhet >

Andre begreper ofte benyttet i sammenheng med Compello Fakturagodkjenning og tilsvarende løsninger er skanning av fakturaer, elektronisk fakturaflyt og faktura workflow.

Norsk programvare for fakturagodkjenning og elektronisk fakturaflyt

 

Effektiviser din fakturahverdag ytterligere

Ønsker du å sette bort fakturamottaket og motta alle dine fakturaer elektronisk? Hvis ja, da er Compello Fakturamottak noe for deg.

Ønsker du å sende og motta elektroniske fakturaer og e-handelsdokumenter i EHF-format? Hvis ja, da er Compello Aksesspunkt noe for deg.

 

Har du spørsmål rundt Compello Fakturagodkjenning?

Kontakt meg angående Compello Fakturagodkjenning