Om oss

Compello strävar efter att bli en ledande aktör i Norden inom området elektronisk fakturameddelandeutväxling och elektronisk fakturahantering. Vi arbetar varje dag med att skapa förutsättningar för att organisationer ska spela bra ihop. Detta gör vi genom att hantera fakturor, transaktioner och andra bilagor på ett tryggt, snabbt och säkert sätt. Därför är vår vision; We make organizations play well together!

Compello har idag 80 anställda i Oslo, Larvik, Stockholm och Colombo. Vi lever efter våra värden att vi ska vara pålitliga och modiga, vi ska vinna tillsammans och vara lekfulla.

Compello-ansatte på Technopolis FornebuCompello-anställda på huvudkontoret, Technopolis Fornebu i Oslo. 

Våra kollegor, samarbetspartners och kunder är drivkraften i vår verksamhet. Vi har ett utbrett partnernätverk med mer än 50 partners inom Skandinavien och mer än 1000 företag i 20 länder använder en av våra lösningar varje dag. Compello har ett nära samarbete med Microsoft och är Microsoft Gold Partner.

Vi har lång erfarenhet av egenutvecklade EDI-lösningar som hjälper kunderna att koppla ihop sig med andra aktörer. Dessutom levererar Compello eFaktura för Internetbank och fakturagodkännandesystem med fakturatolkning, fakturagodkännande och integration mot ekonomisystem.

Lösningarna hjälper företag att få en bättre översikt över sina kostnader samtidigt som ekonomiavdelningen kan optimera sina resurser. Lösningarna bidrar även till en bättre miljö genom att minska pappersförbrukningen.

På önskar Compello att vara en engagerad och positiv samhällsaktör och arbetsgivare. Vi har därför ingått i flera strategiska samarbeten med olika partners för att bidra till att göra skillnad. Compello jobbar också  målinriktad med att få en mångfaldig arbetsmiljö, och driver konkreta åtgärder för att öka kvinnoandelen. Compello har idag en av branschens högsta andel kvinnor på 40 %

 

Vill du veta mer om Compello?

Kontakta oss idag