Human-Etisk Forbund: kuttet fakturakostnaden med 70%

Human-Etisk Forbund tok i bruk Vipps Faktura. Det ga positive resultater for inntektene, lavere innkrevingskostnad og bedret miljøavtrykk – og forhåpentligvis økt medlemstilfredshet.

Compello Webmaster
13. april 2018
Compello
Webmaster
Hvem?

Human-Etisk forbund arbeider mot diskriminering og undertrykking. De har over 100 000 medlemmer i Norge og 2000 frivillige.

Utfordring

Færre medlemmer betalte papirfaktura i tide. Inntektene uteble, mens kostnadene økte, fordi flere medlemmer måtte purres.

Løsning

Betaling via Vipps. En vennlig påminnelse på SMS gjorde at flere medlemmer betalte i tide og kostnaden med å sende ut faktura ble kuttet med hele 70%.

Enkelte regninger blir ofte liggende i skuffen. Det er gjerne fakturaer fra interesseorganisasjoner, veldedige organisasjoner, idrettsklubber og andre avsendere som sjelden truer med inkasso. 

Du mener foreningen som har sendt fakturaen gjør en viktig jobb og du har råd til å betale. Likevel har du har bedre ting å gjøre enn å logge deg inn i nettbanken for å betale regningen.

Papirfaktura gir høye faktureringskostnader

Faktura på papir gir en dårlig brukeropplevelse for mottager, og er samtidig en mindre effektiv løsning for innkrever. Papirfaktura innebærer en tidkrevende og lite miljøvennlig prosess. Det koster med porto, lav betalingsgrad og purringer.

Slik var det også for Human-Etisk Forbund, selv om de hadde innført eFaktura og AvtaleGiro for de fleste av sine medlemmer. Problemene økte i 2016 da de opplevde en merkbar reduksjon i antall medlemmer som betalte papirfakturaen innen fristen - samt økte kostnader for å sende purring.

Compello Webmaster
13. april 2018
Compello
Webmaster

«Tiden var inne for å gjøre det enklere for medlemmene å betale, redusere miljøavtrykket og samtidig redusere kostnaden for porto og purringer.»

- Harald Masst

- Vi har hatt en hyggelig medlemsvekst, som gir litt mer penger år etter år.  Samtidig har kostnadene økt med tanke på trykking, adressering og porto for å nå de medlemmene som ikke brukte eFaktura eller AvtaleGiro. Distribusjonskostnadene rundt papirfaktura er uakseptabelt høye i dag, sier økonomi- og IT-sjef Harald Masst.

Tiden var inne for å gjøre det enklere for medlemmene å betale, redusere miljøavtrykket og samtidig redusere kostnaden for porto og purringer. Løsningen ble Compellos løsning for Vipps-betaling av faktura for medlemskapet.

Med Vipps ble alt bedre

Med denne løsningen kunne Human-Etisk Forbund sende en vennlig påminnelse via sms til de som ikke betalte kontingenten til forfall. Der fortalte de også hvordan medlemmene med enkle tastetrykk kunne betale regningen via Vipps. Dette ga umiddelbar og varig effekt.

Andelen utsendte papirfakturaer er redusert med 60 prosent, med store miljø- og kostnadsbesparelser som resultat.

- Valget om å effektivisere fakturahåndteringen og investere i nye systemer har gitt en innsparing på ca 400.000 kroner netto. En betydelig sum som gir mer igjen til forbundet og medlemmene, sier Masst.

Thom Holmes J2e34 1Cvvs Unsplash

«Valget om å effektivisere fakturahåndteringen og investere i nye systemer har gitt en innsparing på ca 400.000 kroner netto.»

- Harald Masst

Løsningen gjorde betaling veldig mye enklere for medlemmene uten at implementeringen var særlig krevende for Human-Etisk Forbund.

Sammen med Compello vasket de medlemslister mot Vipps Faktura-registeret så de kunne tilby medlemmene faktura direkte på telefonen. For å nå alle, fikk de som ikke var i registeret til Vipps Faktura en e-post og SMS med link til å betale fakturaen direkte.

Sparer 70 prosent på faktureringen

Allerede første året kuttet den nye løsningen forbundets faktureringskostnader med rundt 70 prosent. Mer enn halvparten av de som tidligere mottok papirfaktura, har nå valgt å betale medlemskontingenten via andre kanaler.

- Jeg anbefaler alle å kartlegge sine prosesser knyttet til faktura- og innkreving. Det er viktig å vurdere prosessen fra målgruppens ståsted og lage en god løsning for dem. Vi i Human-Etisk Forbund er godt i gang med denne jobben, sier Masst.

– For oss er det viktig å bruke betalingskanalene som våre medlemmer foretrekker, som eFaktura, AvtaleGiro og Vipps Faktura. Det viktigste er å gjøre det enkelt for medlemmene å betale. Da unngår vi å skape dårlig samvittighet for medlemmet fordi de går forbi papirfakturaen på benken i entreen.

Noen medlemmer ønsker fortsatt å få tilsendt kontingentkravet på papir. De er ikke så mange, og den servicen skal forbundet yte også i årene som kommer.