Norges Sildesalgslag: effektivisert fakturaer med Compello siden 2006

Norges Sildesalgslag har effektivisert fakturamottaket og er oppe i 90-95% digitalisering, ikke minst ved økt bruk av digitale EHF fakturaer. Med over 200 inngående fakturaer i måneden, sparer de mye tid.

Compello Webmaster
22. mars 2019
Compello
Webmaster
Hvem?

Norges Sildesalgslag er Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk.

Utfordring

Manuell håndtering og attestering av mer enn 2400 innkommende fakturaer i året, på vegne av eget selskap og datterselskap.

Løsning

Digitalisering av den innkommende fakturaflyten. Papirfakturaer er erstattet med EHF og fakturatolk som scanner fakturaer.

Organisasjonen Norges Sildesalgslag håndterer opptil 2,5 prosent av hele verdens villfiskomsetning og bruker Compello til å håndtere og spare tid på den inngående fakturastrømmen.

Norges Sildesalgslag er en landsomfattende salgsorganisasjon for pelagiske fiskeslag, de fiskene som i hovedsak lever i åpne vannmasser. I første rekke sild, makrell og kolmule. Markedsplassen eies og drives av norske fiskere, og er i dag Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk.

Salget foregår via elektronisk auksjon, og i 2018 ble det omsatt 1,6 millioner tonn fisk gjennom Sildesalgslaget med en samlet verdi på 7,8 milliarder kroner.

Langvarig kundeforhold

Midt i dette sitter Mette Blindheimsvik, seniorrådgiver i økonomiavdelingen til Sildesalgslaget. Hun er også systemeier for Compello, som håndterer alle innkommende fakturaer.

– Selv har jeg bare jobbet her i litt over et års tid, men vi har hatt Compello helt siden 2006. Hovedbegrunnelsen for at det ble innført, var et ønske om å gå vekk fra fysiske bilag og bilagspermer, slik at vi kunne ha lettere tilgang til regnskapsdokumentasjonen. Attestering av fakturaer var også en viktig årsak, forteller Blindheimsvik.

Compello Webmaster
22. mars 2019
Compello
Webmaster

Hun forteller videre at løsningen nå, i tillegg til Salgslagets egne fakturaer, også håndterer fakturaene til et heleid datterselskap og to selskaper laget har eierinteresser i.

– Til sammen går i overkant av 200 fakturaer gjennom systemet hver måned, tenker jeg. 

Bruker stadig mindre tid på fakturaer

Blindheimsvik anslår at rundt halvparten av fakturaene kommer som EHF, og hun forteller at denne andelen er økende.

«Nå er vi nede i bare 5-10 prosent papirfakturaer. Det sparer oss mye tid!»

- Mette Blindheimsvik

– Fakturaene som kommer som EHF, leses inn automatisk med korrekt informasjon. Da slipper jeg å bruke tid på å kontrollere at KID, kontonummer, datoer og beløp blir lest inn korrekt. Fakturaene vi får på e-post går gjennom fakturatolken i Compello, og denne leser i de aller fleste tilfeller også inn denne informasjonen riktig – her må jeg bare dobbeltsjekke at det er tolket riktig, forteller hun.

Norges Sildesalgslag har redusert antall papirfakturaer betraktelig siden de begynte å jobbe med Compello, og er nå ned i bare 5-10 prosent papirfakturaer. 

– Vi har faktisk brukt litt tid på å ta kontakt med leverandører som sender oss papirfaktura, for å sjekke om de heller kan sende på EHF, eller i det minste som pdf på epost – det sparer oss nemlig mye tid, sier Blindheimsvik. 

– Vi har også tatt i bruk Compellos konteringsmaler, slik at mange fakturaer blir automatisk kontert. Det er en annen grunn til at jeg bruker stadig mindre tid på fakturaer, sier hun fornøyd.

– La meg si det sånn: Jeg har tidligere jobbet steder hvor de ikke har hatt Compello eller tilsvarende systemer. Dette er bedre!

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Blobs/1/Coral