Alle funksjoner

Funksjonalitet

Start

Smart

Fakturamottak

   
Aksesspunkt for elektronisk faktura mottak
Dokumentimport
Automatisk tolkning av pdf og papir  
Scanning fra papir til pdf  
Verifisering  
Referansesjekk   Tilvalg
     

Fakturabehandling

   
Arbeidsliste
Multiedit
Bilagseditor
Periodisering
Automatisering og regelmotor
Kontering
Meldingsfunksjon/kommentar
Multiklient  
PO-match   Tilvalg
     

Fakturagodkjenning

   
Fleksibel arbeidsflyt
Beløpsgrense
Parallelgodkjenning og seriegodkjenning
Bokføring for godkjennere
Antall godkjennere Inntil 10 Ubegrenset
Mobil godkjenner app  
     

Bokføring

   
Automatisk overføring til ERP system
     

Fakturaarkiv

   
Digitalt dokumentarkiv
Søk og filtrer
     

Rapportering og innsikt

   
Rapporter
Dashboard  
     

Tilleggsmoduler

   
PO Match  
Referansesjekk  
Reiseregning