Compello er et Miljøfyrtårn

Compello har i mange år hjulpet bedrifter med å fjerne unødvendig papir. Nå har selskapet gått enda lenger i å hjelpe bedrifter bli mer miljøvennlige. Vi har selv innført rutiner og prosedyrer som gjør at selskapet nå er et Miljøfyrtårn i Norge.

Compello leverer løsninger for elektronisk fakturaflyt. Dette gir ikke bare kostnadseffektive løsninger for våre kunder men er også miljøvennlig ved å minimere bruken av papir. En uhøytidelig undersøkelse gjort i 2009 av oss viser at våre kunder sparer en stabel tilsvarende 11 000 høydemeter med A4 ark hvert år.

«Vi fortsetter det viktige arbeidet med å fjerne unødvendig papir knyttet til fakturaprosesser. I tillegg spiser vi vår egen medisin og litt til ved å selv bli et Miljøfyrtårn.»

- Gustav Line

Compello startet sommeren 2012 prosessen med Miljøsertifisering gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. Høsten 2012 ble rutiner for avfallshåndtering, kommunikasjon og energibruk gjennomgått og målt sammen med en innleid konsulent. Rapporten ble så oversendt Stiftelsen Miljøfyrtårn, som godkjente bedriften ved årsskiftet. Selve diplomet ble høytidelig utdelt av ordførerne i Sandefjord og Bærum hvor selskapet har kontorer.

«Vi fortsetter det viktige arbeidet med å fjerne unødvendig papir knyttet til fakturaprosesser. I tillegg spiser vi vår egen medisin og litt til ved å selv bli et Miljøfyrtårn. Det er viktig for oss å vise at vi gjør det vi kan for å spare miljøet. Det er ikke så mye som skal til før det gir merkbare resultater. Vi benytter moderne løsninger som Microsoft Lync videokonferanse for å redusere fysiske reiser og sparer dermed miljøet. 

I tillegg har vi konkurranser og premiering av miljøvennlig transport til og fra jobb. Det handler mye om å fjerne avfallsbøtter, kildesortere og få den enkelte til å bli mer bevist sin miljørolle i hverdagen», sier Gustav Line som er administrerende direktør i Compello AS.

For å bli et miljøfyrtårn må, i tillegg til ytre miljøpåvirkning, også det interne miljøet i bedriften gjennomgås. Det betyr at rutiner må være nedskrevet og selskapet må ha fokus på det helse, miljø og sikkerhet.

- Samtidig som vi er nøye med å følge lover og retningslinjer innenfor arbeidsmiljøloven, har Compello flere tiltak for å øke trivselen og bidra til bedre helse. Dette er en viktig del av miljøsertifiseringen. Vi premierer røykeslutt og miljøvennlig transport til jobben, de ansatte fører treningsdagbok, vi deltar på Holmenkollstafetten og har fokus på andre sosiale tiltak som øker trivselen og reduserer sykefraværet, avslutter Gustav Line som er administrerende direktør i Compello.