Vi er finalister til ODA Award

Vi har klart det og er igjen en av finalistene til ODA prisen for organisasjoner. I tillegg er vår egen CEO blant finalistene til ODA Award Man som for første gang deles ut i 2018.

For femte gang deler ODA-Nettverk ut ODA Award (tidligere omtalt som ODA-Prisen) til en organisasjon som har gjort en ekstra innsats for kvinner i IT-bransjen, og som inspirerer kvinner til å velge IT. Vinneren av ODA Award Organization offentliggjøres på Inspirasjonsdagen den 31. mai på Oslo Konserthus.

Sammen med store bedrifter som DNB og Unacast er vi blant de tre finalistene til å vinne ODA-prisen i 2018. Dette sier juryen om de tre finalistene:

Compello

Compello har over flere år hatt en klar strategi om mangfold og inkludering. Selskapet anser mangfold som en avgjørende suksessfaktor for trivsel, inntjening og innovasjon, og har etter målrettet jobbing over flere år, i dag en kvinneandel på 40 % på tvers av organisasjonen, og hele 57 % i ledergruppen. Compello har en bevisst strategi i sine rekrutteringsprosesser om å tiltrekke seg kvinner. Dette gjør de ved å løfte og synliggjøre sine kvinnelige ansatte gjennom interne og eksterne foredrag, og engasjement i fora som Girl Tech Fest, Jenter+Koding=Sant, ODA og SHEconomy Summit.

DNB

DNB har en tydelig strategi om å øke kvinneandelen i organisasjonen, med spesielt fokus på ledernivåene. I dag har ledelsen en kvinneandel på 40 %, og konsernledergruppen består av 50 % kvinner. Det er etablert konkrete initiativ for å utvikle kvinnelige ledertalenter gjennom mentor- og nettverksordninger i selskapet. DNB er i løpet av de siste årene blitt en etablert arbeidsgiver innen tech, og er synlige i tech-fora som blant annet «Girl Geek Dinner».

Unacast

Unacast har en bevisst strategi om å sikre mangfold i sin organisasjon, og har på seks måneder betydelig økt kvinneandelen i selskapet; fra 0 % kvinnelige ingeniører og 17 % kvinneandel totalt, til 31 % kvinnelige ingeniører og 36 % kvinneandel totalt. Unacast og gründerne er spesielt gode på å fremheve deres kvinnelige ansatte og andre kvinnelige rollemodeller innen tech, samtidig som de skriver kronikker, uttaler seg i media og på scener at mangfold er en suksessfaktor for selskapet. Unacast har vist at alle kan gjøre en forskjell bare man er bevisst på målet og er villig til reell endring.

«I en bransje med mange «menn i dress» har Gustav alltid sett individer og prestasjoner, og det gjør det enkelt å være kvinne i en mannsdominert bransje.»

- ODA Award juryen

ODA Award Man

For første gang deler ODA-Nettverk ut ODA Award til en mann som har gjort en ekstra innsats for mangfold i Tech-bransjen. For å nå målet om 40 % kvinner i tech og oppnå fordelene mangfold bringer, trenger vi at kvinner og menn jobber sammen for å lede an. Med denne prisen ønsker vi å hedre mannen som er en rollemodell i å engasjere og jobbe for kjønnsmangfold innen IKT, og som aktivt støtter opp om verdiene til ODA.

Vår egen CEO, Gustav Line, er en av finalistene. Dette er hva juryen sier om finalistene:

Gustav Line

Gustav deltar aktivt og synlig i debatten om mangfold, hvor arbeidet Compello har gjort i en årrekke blir brukt som eksempel. I tillegg holder han flere foredrag om mangfold, og støtter aktivt opp om initiativer rundt mangfold i sosiale medier. Han løfter og støtter initiativer som fremmer kvinner i tech og er en synlig inspirasjonskilde og støttespiller internt. I en bransje med mange «menn i dress» har Gustav alltid sett individer og prestasjoner, og det gjør det enkelt å være kvinne i en mannsdominert bransje.

Henrik Høst

Henrik brenner for mangfold på arbeidsplassen fordi det skaper rom for mer læring, både personlig og i team. Han har arbeidet i mange selskaper og bransjer og vet selv hva mangfold betyr for et team og et selskap: det er lettere å tiltrekke seg nye talenter, man får mer morsomme og utfordrende mandager, samt hverdagslig operasjonell nytenkning og også bedre vekst i topp- og bunnlinjen. Han er en av de som virkelig har satt mangfold på agendaen i Atea, og bidratt til at Women in Atea har fått en svært god start.

Rune Bjerke

Rune, konsernsjef i DNB, har i mange år jobbet målrettet for å øke mangfoldet blant sine kolleger. Han igangsatte nylig en betydelig omstrukturering i selskapet, noe som har resultert i nærmere 40 % kvinner i ledelsen og økt innovasjon og tech-fokus. Rune engasjerer og oppfordrer sine ansatte, både kvinner og menn, til å gripe muligheter innen tech. Videre har Rune vært en frontfigur når det gjelder å sette likestilling på agendaen i Norge. Han var blant annet en av de første mennene til å stille opp i #HunSpanderer-kampanjen, samt at DNB setter krav til mangfold hos leverandører. Runes tydelige fokus på å støtte og fremme kvinner i tech, er et forbilde for både andre menn og kvinner, ledere og innflytelsesrike personer i Norge, når det gjelder å inspirere til mer mangfold i norsk næringsliv.