Compello gjør endringer i ledergruppen

For å være bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer og posisjonere Compello som et Software as a Service (SaaS) selskap gjør Compello flere endringer i den internasjonale ledergruppen.

Verden er midt i en digital transformasjon, og spørsmålet alle stiller seg er: hva skal til for å lykkes i fremtiden? IT-selskapet Compello, som har hovedkontor midt i smørøyet av digitaliserings-Norge på IT Fornebu, mener menneskene, kulturen og ledelsen er sentral for hvordan de skal lykkes videre i de digitale endringene.

For å være bedre utrustet til å møte morgendagens utfordringer gjør Compello endringer i ledelsen:

Anne Cathrine Gretland går inn i rollen som Chief Operating Officer (COO). Anne har lang erfaring fra norske og internasjonale lederroller i Microsoft, bl.a. har hun vært direktør for Microsoft Western Europe Intellectual Property Right og har ledet flere salgsavdelinger i Microsoft Norge. Anne Gretland er i tillegg co-founder av Oda; et nettverk for kvinner i IT-bransjen med over 7000 medlemmer.

Anne vil jobbe tett sammen med Gustav Line (CEO) og være en ressurs for de tre landene Compello er representert i (Norge, Sverige og Tyskland). Anne vil være ansvarlig for prosjekter som spenner over flere land og skal sørge for at selskapet følger strategien og leverer konsistent opplevelse til kunder og partnere på tvers av landegrenser. Gretland har tidligere ledet nysatsningen, Approve.ly (en gratis app for godkjenning av fakturaer og dokumenter), og vil fremover drive operasjonelle endringene på tvers av hele Compello Gruppen.

 

Torgeir Letting, som de siste årene har vært salgsdirektør i Compello AS, går inn i rollen som administrerende direktør for den norske delen av selskapet. Torgeir har 10 års erfaring fra telekom bransjen hvor han har hatt roller i selskapene BaneTele og Ventelo. Gustav Line, som har fungert som både CEO for Compello Gruppen og leder for den norske enheten, vil fremover fokusere på gruppen, mens Torgeir vil ha ansvaret for Compello i Norge, på lik linje med de andre landssjefene.

«Våre kunder er vår viktigste fokus, og ved å styrke den norske delen av organisasjonen vil vi få enda bedre kapasitet til de norske kundene», sier administrerende direktør Torgeir Letting.

 

Camilla Bakjord blir en viktig del av den internasjonale ledergruppen og tiltrer som Markedsdirektør (Chief Marketing Officer). Camilla har jobbet som markedssjef i Compello i mer enn 10 år og har 20 års omfattende erfaring innen markedsføring, kommunikasjon og design fra Compello og andre internasjonale IT-selskaper.

«Kundene sitter ikke lenger å venter på å bli oppringt.»

- Camilla Bakjord

I de siste årene har den tradisjonelle kjøpsprosessen endret seg dramatisk. Kunder vet selv hva de vil ha, og de gjør egne undersøkelser før de går inn i en kjøpsprosess. Kundens endrede kjøpsmønster betyr at tilgang på informasjon fra selskapene er essensielt. Markedsføring har dermed blitt en mye større direkte salgskanal, og vil fortsette å bli et stadig viktigere virkemiddel for å nå kunder og partnere i fremtiden. Compello styrker derfor markedsføringssatsningen på tvers av landegrensene med en egen CMO i toppledelsen.

- Kundene sitter ikke lenger å venter på å bli oppringt. De vet hvordan de søker etter informasjon og dermed blir det helt essensielt at vi blir funnet når kunden søker etter tjenester vi leverer, sier CMO, Camilla Bakjord. Det smarteste stedet å gjemme informasjon er på side to på Google, for ingen går dit. Vi må sørge for at er innovative nok, at vi gir våre potensielle kunder den informasjonen de leter etter – og at vi hele tiden henger med i den eksponentielle utviklingen fremover, avslutter Bakjord.