Fjordkraft setter klimakrav til alle leverandører

Strømleverandøren Fjordkraft har miljø i fokus og vil ikke lenger gjøre innkjøp fra leverandører som ikke er klimanøytrale.

Med klimaløftet Klimanjaro ønsker Fjordkraft å sette miljø i fokus. Ved å sette krav til at deres leverandører er klimanøytrale ønsker de å skape en klimavennlig verdikjede.

«Vårt mål er å skape et marked der klimanøytralitet ikke bare er idealet, men den nye standarden. Klarer vi det, har vi virkelig gitt et bidrag som monner.»

- Fra Fjordkraft sitt klimaløfte

Vi synes dette er et flott initiativ fra Fjordkraft og jobber selv aktivt for å være klimanøytrale. Fortsatt sendes det mange papirfakturaer til postkasser rundt omkring i Norge. Ved å gå over til e-faktura, eller andre digitale fakturakanaler, vil bedrifter både spare penger og miljøet da vi trenger mindre papir.

– Skal Norge innfri sine klimaforpliktelser, må næringslivet handle. Klimaproblemet er akselererende. Det krever at næringslivet selv tar ansvar og finner effektive løsninger nå. Vi behøver ikke vente verken på norske myndigheter, EU eller andre, sier Jeanne Tjomsland fra Sandefjord, som er kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.

– Vi støtter holdningen om at næringslivet må ta ansvar, og synes det er veldig spennende at en aktør som Fjordkraft nå setter krav til sine leverandører, sier Gustav Line, CEO i Compello.

Compello leverer løsninger til Fjordkraft for distribusjon av e-faktura og er aksesspunktleverandør for selskapet.