Nådde toppen av Tyskland med kampanje

Vår oppfatning er at mange små og mellomstore bedrifter har utfordringer rundt tydelighet på hvor selskapet er på vei.

Når man som arbeidstaker tenker seg om vet ikke alle eksakt hvorfor de står opp og går på jobb hver dag. Hva er målet, egentlig? Hva er det vi prøver å få til? Det samme gjelder bedriftene. Det er utfordringer med internkommunikasjon og tydelighet.

Vi har gjort oss en erfaring rundt dette i Compello. Vi gjorde en medarbeiderundersøkelse som viste at de ansatte ikke forsto selskapets strategi/ hvor vi var på vei. Dette mente vi var en veldig viktig suksessfaktor for selskapet og lagde en kampanje for å prøve å endre dette. Kampanjen har resultert i økt fornøydhetsgrad og tidenes vekst for selskapet.

I starten på 2016 lanserte vi en intern kampanje, «The Compello Challenge». Et konsept, og en reise, for å sette fokus på selskapets KPI’er, menneskene i selskapet som gjør en forskjell og selskapets verdier og visjon. Bakgrunnen var en medarbeiderundersøkelse som viste at det var usikkerhet blant de ansatte om selskapets strategi og hvor vi var på vei. The Compello Challenge var et ledd i å tydeliggjøre dette.

Reisen ble visualisert med en busstur gjennom alle byene vi er representert i, med Sandefjord som start og Zugspitze som mål. For å nå målet måtte vi klare selskapets KPIer. Det gjorde vi! Derfor reiste alle i organisasjonen til toppen av Tysklands høyeste fjell 25.-27. mars for å feire med et glass Champagne.

Vi har i ettertid gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse som viser at de ansatte nå er tryggere på selskapets strategi. I tillegg er det siste året et av de årene med størst vekst i Compello sin historie. Vi mener dette er et resultat av kampanjen «The Compello Challenge».