Ny løsning for gjennomfakturering i kraftbransjen

Med automatisk splitting har Compello lansert en effektiv løsning for kraftselskaper som fakturerer sluttkunde for både kraft og nettleie.

Siden 2016 har de aller fleste kraftleverandører sendt sluttkunden en faktura som inneholder både kraftforbruk og nettleie. Beløpet som gjelder nettleie skal verken være en kostnad (når netteier sender fakturaen til kraftleverandøren) eller inntekt (når kraftleverandør fakturerer på vegne av netteier) i kraftleverandørens regnskap. Det er her ordet gjennomfakturering kommer inn: Netteier fakturerer nettleie gjennom kraftleverandøren.

Utfordringen med gjennomfakturering

Alle i kraftbransjen som jobber med fakturering av privatkunder og bedriftskunder, kjenner utfordringene som gjennomfakturering skaper. Netteier fakturerer kraftleverandøren for nettleie som gjelder kraftleverandørens kunde. Men denne nettleien skal som nevnt aldri bli en kostnad i regnskapet til kraftleverandøren.

Mange kraftleverandører løste til å begynne med utfordringen ved å ha to organisasjonsnumre – ett for å motta fakturaer for nettleie og ett for fakturaer knyttet til «vanlige» kostnader. På den måten kunne netteier sende faktura til det dedikerte organisasjonsnummeret og holde fakturaene utenfor selskapets regnskap.

Denne løsningen fungerte aldri spesielt godt, ikke minst fordi både netteiere og kraftselskapenes øvrige leverandører ofte forvekslet de to organisasjonsnumrene. Dette ga mye manuelt rettearbeid. I tillegg har myndighetene satt en stopper for slik bruk av organisasjonsnumre.

Løsningen fra Compello, som Fortum bruker

Det er her Compellos løsning kommer inn i bildet. Dette er en regelstyrt løsning som luker ut innkommende fakturaer til kraftleverandører som inneholder et målepunktsnummer, som litt upresist forklart er det unike nummeret til hvert enkelt sikringsskap.

Fortum er blant Compellos kunder som allerede har tatt i bruk løsningen. Med 80.000 kunder fikk de en skikkelig utfordring da de innførte gjennomfakturering. Faktureringsansvarlig Guro Lind Pollen sier at løsningen både løser det regnskapsmessige problemstillingen og to ting til:

– Når Compellos løsning splitter nettleie og kraftforbruk, kan informasjon om nettleie gå automatisk inn i CRM-systemet mens kraftforbruket går til regnskapet. Løsningen gjør det også langt enklere å overholde de tekniske kravene som følger med EHF 3.0, som kommer i april.