Vi er forberedt på framtiden med nye Compello EDI 3.0

Den gode gamle ECXgate EDI plattformen blir i disse dager erstattet med en helt ny EDI plattform – og det er med stor glede at vi nå kan tilby Compello EDI 3.0 til gamle og nye kunder.

Teknisk ansvarlig, Roy Martin Nilsen sier det på denne måten - energimarkedet i Norge begynner å vise et speil på hvordan framtiden blir, med store nasjonale meldingssentraler som setter krav til kunder ved levering. Også på aktørsiden vil vi kunne se flere samles i forente løsninger for å kunne spare kostnader ved overgang til Elhub og AMS.

Men EDI handler ikke bare om EDIEL, men kostnadsbesparelse internt i din bedrift ved å automatisere prosesser og være oppdatert på all meldingsutveksling. Compello EDI 3.0 kan hjelpe til med dette, og samtidig gi deg oversikt og alarmer om meldingsprosessen.

EDI handler om å håndtere:

  • Big data
  • Kritiske data
  • Flere meldingsformater.
  • Ulike kommunikasjonsprotokoller
  • Endrede krav og kundemandater

Med Compello EDI 3.0 har våre kunder muligheten til å ta flere digitale meldingsformater og matche dem opp mot ulike kommunikasjonsprotokoller med riktig aktør, enkelt og effektivt. Med en teknologi i C# .NET og bygget med Windows ServiceBus og Cloud-løsning er vår software klar for å skalere til fremtidens krav om store mengder data og sikkerhet.

Nyheter som workflows, gir deg muligheten til å selv velge hvordan du vil håndtere meldingen før levering. Load Balancing gjør det mulig å håndtere store mengder data der noder kan legges til eller fjernes ettersom meldingsmenge økes eller avtar. Compello API, sender direkte meldinger fra og til systemleverandører og gir informasjon om hendelser ved prosessering.