Compello selger sitt tyske datterselskap

Compello GmbH ble nylig solgt til internasjonal aktør. Salget gir Compello muskler til å investere mer i det nordiske markedet.

Compello har ikke aktivt gått inn for å selge den tyske virksomheten, men det ble aktuelt da et utenlandsk selskap kontaktet Compello med et ønske om å kjøpe virksomheten. Det er en erkjennelse at markedet og behovene for EDI er ulike i Tyskland og de nordiske markedene, derfor besluttet Compello at det ville være en fordel å selge for å fokusere på å levere raskere innovasjon i det nordiske markedet.

Compello har i den senere tid vunnet en rekke større kunder innen fakturadistribusjon i Norge og Sverige og seiler nå opp som en klar leder i dette segmentet. Vi skal levere til disse kundene og velger derfor å investere ytterligere i dette produktområdet.

Les mer om salget i Computerworld

Kunnskapen vi fikk da vi kjøpte det tyske datterselskapet GLI har vi tatt med oss videre og våre nye og eksisterende kunder vil fortsatt ha glede av kunnskapen til Dr Mehnen som grunnla GLI også var grunnleggeren av internasjonale EDI-formatet EDIFACT. Kunnskapen om historien til EDI er viktig, når vi nå bygger fremtidens sky-løsninger som skal tåle betydelige transaksjons volum.

Målet til selskapet blir å øke tempoet ytterligere, med skarpt fokus på digitalisering av økonomifunksjonen i det nordiske markedet.

- Vi ønsker å slippe våre tjenester enda raskere til markedet og vi ønsker enda større økonomisk vekst. Vi skal gjøre regnskapsføringen digital og automatisert. Vi skal bli ledende på B2B og B2C fakturadistribusjon, sier CEO i Compello, Torgeir Letting.