Konkurransen om de flinkeste vil bli enda tøffere

Programmering og koding vil nå bli obligatorisk ved alle skoler i Bærum og i dagens jobbmarked er programmerere mer attraktive enn gull.

Dette gir en mulighet for at jenter og gutter kan bli mer likestilt når det kommer til kunnskap og erfaringer rundt teknologi. Vi vil få flere unge som ikke trodde programmering var noe for dem og som vil synes det er interessant.

Anne Gretland, Operativ Leder i Compello mener dette er et veldig godt tiltak. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse og Damvad vil hver fjerde IKT-stilling stå ubesatt i 2030. Ettersom programmering nå blir obligatorisk vil mange flere oppdage programmering som interessant og velge dette som videre karrierevei. Og vi trenger flere personer med IT-utdannelse på både master- og PhD-nivå sier Gretland.

I Compello opplever vi allerede en økt etterspørsel etter utviklere som kan vise til gode resultater innen backend .NET utvikling og som har god kode- og arkitekturforståelse. Og behovet kommer bare til å øke fremover. Hvis vi skal kunne fylle behovet for programmeringskunnskap i årene fremover er det det viktig at flere lærer koding allerede på grunnskolen.

Vi klare mål og tiltak for vår digitale endringsreise. Compello satser på digitalisering, automatisering og på skytjenester (SaaS). Vi har skjønt at folk flest sliter med å følge med på alle nye ord som kommer i en rasende fart og har derfor laget en ordbok som gir deg en enkel forklaring på de viktigste ordene.

For oss er det viktig å være en engasjert og positiv samfunnsaktør og arbeidsgiver. Digitaliseringen, IT og programmering, vil bli en del av enhver bransje i fremtiden, med et stort mangfold av jobbmuligheter. Konkurransen om de gode menneskene vil bare bli tøffere og derfor er det også viktig for oss å sikre at vi er en foretrukket arbeidsgiver.