Compello bloggen

Den typiske økonomiavdelingen er under endring. Automatisering og kunstig intelligens tar over mange tradisjonelle oppgaver. Det synes vi er så spennende og viktig at vi etablerer en egen blogg for å fortelle om alt som skjer til kunder og andre.

Illustration of girl typing on a computer