COMPELLO FAKTURAGODKJENNING

Øk verdien av din Compello-løsning med ekstra moduler i Fakturagodkjenning

Med Compello Fakturagodkjenning Moduler kan du effektivisere ditt arbeid ytterligere. Les mer om tilgjengelige moduler i løsningen under. 
 
 

CompellonElektronisk Faktura

Med Compello Elektronisk Faktura får du muligheten til å importere elektroniske filer til Compello uten manuell behandling av papir, skanning og tolking.

Compello støtter EHF-formatet (Elektronisk Handelsformat), og alle de vanlige elektroniske faktura-formatene.

Les mer og bestill Compello Elektronisk Faktura >
 
 

Compello Bestilling og Matching

Rekvirering, bestilling og mottak der det er mulig å lage bestillinger, slå sammen ordre til samleordre, sende bestilling til leverandør og gjøre mottak. Bestillingen vil så senere kunne matches automatisk mot relevant faktura.

Matchemodul der man kan gjøre oppslag på alle åpne varelinjer på ordren, og plukke fra disse for matching på fakturaen.

Les mer og bestill Compello Bestilling og Matching >
 
 

Compello Avanserte Funksjoner

Fakturabehandling på smarttelefoner og iPad/nettbrett som gjør det enkelt for de ansatte å jobbe hvor som helst, når som helst.

Drag’n Drop der det er mulig å ta tak i en PDF, JPG eller TIF og dra denne over bildet av fakturaen.

Automatisk periodisering og kostnadsfordeling med mulighet for å sette opp mal for hvordan et bilag skal periodiseres.

Les mer og bestill Compello Avanserte Funksjoner >
 
 

Compello Analyse

Avansert Eksport til Excel der man enkelt kan sette sammen søk/rapporter som også kan lagres.

Historikk viser saksgangen på bilaget og posteringslinjene, og hvor i arbeidsflyten bilaget ligger. Se hvilken godkjenner som har bilaget, og hvilken som har hatt det. Oversiktlig konterings-informasjon på hode og linjenivå er lett tilgjengelig.

Les mer og bestill Compello Analyse >

Har du spørsmål rundt Compello Fakturagodkjenning Moduler?

Kontakt meg