Bedre bruk av Compello Fakturatolk

28. Oktober 2015

Du får kompetanse i hvordan Compello fakturatolk fungerer. Gjennomgang av hvordan man oppretter, tilpasser og implementerer leverandørspesifikke maler i skjemadefineringsmodulen. Du lærer hvordan du kan optimalisere tolkningen av fakturaer i Compello, hvordan du kan bruke Compello Fakturatolk mer avansert ved bruk av regulæruttrykk og du får vite hvordan du kan tilpasse Compellos standardmaler. Vi går også gjennom generell feilsøking og utbedring av egendefinerte maler.
Anbefales for: Fakturamottakere
Forkunnskaper: Ingen
Tid: 09.00 – 15.00
Pris: 3900,- (eks. mva.)
Sted: IT Fornebu

  • Kursene foregår på IT Fornebu, i lokalene til det som frem til 1998 var hovedflyplassen i Oslo.
  • Det blir delt ut detaljert kursdokumentasjon
  • Lunsjen inntas i vår hyggelige kantine i Kai Fjell-hallen mellom 11.00-12.00
  • Kursbevis/ diplom deles ut ved fullført kurs
  • Etter endt kurs vil det bli sendt ut en anonym elektronisk kursevaluering
  • For mer informasjon, påmelding eller spørsmål, kontakt oss gjerne på kurs@compello.no.
  • Påmeldingsfristen er en uke før kursstart. Påmeldingen er bindende.