Compello Connect

 

Motta, behandle og sende informasjon med Compello Connect

Vi hjelper våre kunder med det vi er best på, som er å håndtere fakturaer, transaksjoner og andre bilag på en trygg, rask og sikker måte. På denne måten kan kundene våre fokusere på det de er best på, sin kjernevirksomhet. Vi kaller det Compello Connect. We make organizations play well together!

Compello Connect understøtter en typisk forretningsprosess relatert til å motta, behandle, å sende informasjon – til og fra kunder og leverandører. Denne informasjonen kan være fakturaer, kreditnotaer, ordre og ordrebekreftelser, pakksedler, brev og varslinger. Disse leveres og distribueres gjennom ulike kanaler.

Compello Connect støtter ulike distribusjonskanaler, elektroniske og tradisjonelle, slik at din organisasjon kan motta, behandle og sende informasjon på best mulig måte.

Motta informasjon

Gjennom vår løsning kan en organisasjon enkelt motta informasjon, elektronisk eller på papir. Det finnes mange ulike kanaler, formater som kan mottas og Compello håndterer de fleste av disse. Med Compello Aksesspunkt kan du motta det norske standardformatet, Elektronisk Handelsformat (EHF). Du kan også motta fakturaer, kreditnotaer, pakksedler, ordre og varekatalog gjennom denne kanalen.

Med Compello PDF Collector kan du også automatisk overvåke selskapets e-post-adresser, og pakke ut eventuelle fakturaer i PDF format sendt som vedlegg.

Med Compello Fakturamottak vil Compello motta alle dine fakturaer uavhengig om de kommer på papir, PDF eller EHF. Vi skanner, tolker, verifiserer og konverterer fakturainformasjonen til en elektronisk datafil.

Vil du vite mer? Se Compello EDICompello eFakturaCompello PDF CollectorCompello Fakturamottak eller kontakt oss.

Behandle informasjon

Ved å bruke vår løsning Compello Fakturagodkjenning, kan fakturaer enkelt posteres, distribueres, attesteres og godkjennes av ansatte i organisasjonen. Dersom fakturaene mottas på papir kan Compello-løsningen skanne og tolke innholdet slik at det manuelle arbeidet reduseres kraftig. Det kan etableres ulike regler som gjør at flere av stegene ved postering og godkjenning utføres automatisk. Når fakturaene er postert og godkjent, overføres disse direkte til økonomisystemet. Bildeoppslag gjøres fra økonomisystemet slik at man har et komplett arkiv over mottatte fakturaer. I tillegg kan løsningen også brukes som et arkiv for andre dokumenter som avtaler, kontrakter, sertifikater etc. (Avtalearkiv).

Vil du vite mer? Se Compello Fakturagodkjenning, Compello Reiseregning eller kontakt oss.

Sende informasjon

Distribuer fakturaer til dine kunder på en enkel og effektiv måte, slik at du sparer kostnader. Med Compello sin løsning kan du sende fakturafiler som inneholder alle utgående fakturaer, uavhengig av kanal og format. Løsningen «splitter» og distribuerer hver enkelt faktura til riktig format og kanal. Du vil så kunne se og følge opp status på alle sendte fakturaer og dokumenter i ett og samme grensesnitt. Med Compello Aksesspunkt kan du sende det norske standardformatet, Elektronisk Handelsformat (EHF)og denne kanalen støtter utsendelse av fakturaer, kreditnotaerpakksedler, ordre og varekatalog.

Vil du vite mer? Se Compello EDI og Compello eFaktura eller kontakt oss.

Analyser data

Man kan også bruke BI (Business Intelligence) verktøy for å analysere data fra flyten av elektroniske fakturaer, og så lage rapporter som kan benyttes på alle nivåer i organisasjonen. Informasjon som er innhentet fra løsninger i Compello Connect kan da gjøres tilgjengelig i ett og samme grensesnitt.

Vil du vite mer? Kontakt oss på kontakt@compello.no.

Book en demo
Rune Lindseth er produksjef for Compello Connect

Hils på vår produktsjef for Compello Connect. Rune Lindseth drives av å finne gode løsninger for kunden.

 

 

Compello Connect støtter ulike distribusjonskanaler, elektroniske og tradisjonelle, slik at din organisasjon kan motta, behandle og sende informasjon på best mulig måte.