Compello
AS4 Gateway

 

AS4 – Den nye standardprotokollen for energikommunikasjon med europeiske gasstransmisjonssystemoperatører

 

AS4 – datautveksling for fremtiden

AS4 (Applicability Statement 4) er en sikker datautvekslingsprotokoll som er basert på webtjenester. Det er en protokoll for standardisert meldingsutveksling mellom gasstransmisjonssystemoperatører (TSO-er) og deres partnere. AS4 brukes ved balansering og flaskehalshåndtering (CHACAP, NOMINT, NOMRES).

I mange europeiske land vil AS4 bli en obligatorisk protokoll i 2017. Finn ut mer om datautvekslingsprotokollen AS4.

 

Compello sine AS4-løsninger

Compello gir effektiv støtte til europeiske forsyningsselskaper: Når det gjelder datautveksling via AS4, tilbyr Compello kundene valget mellom 2 løsninger:

  • SaaS løsning
  • On-Premise løsning

Har du spørsmål om Compello sine AS4 løsninger?

Kontakt med angående Compello AS4