Compello
AS4 Gateway

 

AS4 – Den nye standardprotokollen for energikommunikasjon med europeiske gasstransmisjonssystemoperatører

 

AS4 – datautveksling for fremtiden

AS4 (Applicability Statement 4) er en sikker datautvekslingsprotokoll som er basert på webtjenester. Det er en protokoll for standardisert meldingsutveksling mellom gasstransmisjonssystemoperatører (TSO-er) og deres partnere. AS4 brukes ved balansering og flaskehalshåndtering (CHACAP, NOMINT, NOMRES).

I mange europeiske land vil AS4 bli en obligatorisk protokoll i 2017. Finn ut mer om datautvekslingsprotokollen AS4.

Kundereferanse

Hentet fra natGas nettside

1. oktober 2017 byttet natGAS AG til AS4 i gassmarkedsføring. Compello utvidet den eksisterende markedskommunikasjonsplattformen med en AS4-gateway.

For å møte kravene til sine markedspartnere, bytter den uavhengige internasjonale energileverandøren natGAS AG til standard AS4-protokollen (Anvendelsesstandard 4) i gassmarkedskommunikasjon per 1. oktober 2017. Den eksisterende markedskommunikasjonsplattformen Compello EDI Com ble utvidet med en AS4-gateway.

Prosjektet løp jevnt – erfaringene natGAS hadde gjort på forhånd med det forrige kommunikasjonsgrensesnittet AS2 (Application Standard 2) var også nyttig: Før AS4 ble innført, ble standard AS2-protokollen allerede kommunisert der. Disse erfaringene kan brukes lønnsomt når du oppretter brannmuren for AS4-kommunikasjonen. Compello har vellykket tilkoblet AS4-gatewayen til datafeltet Compello EDI Com of natGAS.

 

Compello sine AS4-løsninger

Compello gir effektiv støtte til europeiske forsyningsselskaper: Når det gjelder datautveksling via AS4, tilbyr Compello kundene valget mellom 3 løsninger:

1. Compello AS4 Gateway (stand-alone solution)

Til alle europeiske TSO-er og deres partnere tilbyr vi en smart frittstående løsning. Compello AS4 Gateway kan installeres parallelt med eksisterende markedskommunikasjonsprogrammer. Den er vanligvis i drift i løpet av én dag.

1. Compello AS4 Gateway (frittstående løsning)

2. AS4 module for Compello Connect

Våre eksisterende kunder kan oppgradere sin EDI-plattform (Compello Connect) med en AS4-modul.

3. OEM version

For videresalg tilbyr vi våre eksisterende og fremtidige partnere en «white label»-versjon av begge: frittstående løsning eller AS4-modul for Compello Connect.

Har du spørsmål om Compello sine AS4 løsninger?

Kontakt med angående Compello AS4