Elhub – hva bør du tenke på og hvordan kan Compello hjelpe?

Kraftbransjen er i endring og innføringen av Elhub har gjort at mange av våre kunder er usikre på hvordan de skal forholde seg til morgendagens løsning.

Med innføring av XML som standard meldingsformat, vil behovet for konvertering eller «mapping» av meldinger fra internformat til EDIFACT format ikke lenger være tilstede. Dette betyr at man kan kjøre meldinger direkte fra sitt kundeinformasjonssystem (KIS) eller MDM system til Elhub. Dersom systemleverandøren legger til rette for dette.

Selv om det teknisk sett er mulig å sende direkte mot Elhub så er det viktig å ha tenkt igjennom hvem i organisasjonen som skal ha ansvar for monitorering og håndtering av avvikssituasjoner. Det er ikke sikkert at alle systemleverandørene tar på seg den oppgaven.

Utover det å tilby en høy-ytelses EDI plattform for prosessering av all ekstern og intern meldingsflyt, er det Compello sin 24/7 supporttjeneste som i alle år har dannet grunnlaget for vår EDI-tjeneste.

Gjennom Compello får du følgende:

  • 24/7 support (denne oppgaven må ivaretas, enten av en ekstern aktør som Compello eller av deg som kunde selv)
  • BRS distribusjon og overvåking
  • Bistand med ulike typer aktørgodkjenning i alle markeder
  • Integrasjonstjenester
  • Mapping-tjenester (der det fortsatt vil være nødvendig)
  • Valideringstjenester
  • Oppsett av alarmer og event-håndtering
  • Bistand til sertifisering og kommunikasjonsoppsett mot nye markeder

Kommunikasjon mot Elhub er en av flere kommunikasjonskanaler som skal hensyntas, se figur under. Flere av våre kunder skal kommunisere mot eSett, NBS eller Statnett (regulérkraft, NordPool mfl.) i fremtiden. Her vil Compello fortsatt spille en viktig rolle som den sentrale HUB’en for all markedskommunikasjon.

Compello-EDI-Dashboard-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser hvordan man vil kunne håndtere all markedskommunikasjon og prosesser gjennom en sentral EDI plattform fra Compello.

Økte transaksjonsvolumer og tøffe tidsfrister for levering vil stille store krav til løsningens skalérbarhet og prosesseringskraft. Dette har Compello ivaretatt med introduksjon av ny EDI plattform med helt ny underliggende arkitektur, basert på Microsoft Servicebus.

Ønsker du å vite mer om hvordan Compello kan hjelpe deg og din bedrift med sikker meldingshåndtering – også etter innføring av norsk Elhub? Kontakt oss gjerne for et uforpliktende møte på kontakt@compello.no.

Dette sier kunden:


“Nord Pool Spot has worked closely with Compello for more than a decade and the Compello EDI solution has become a key part of most critical systems, like Elbas 4 and Price Coupling North-West Europe.

Our experience is that Compello delivers high quality software and services that meets our expectation.”

Hanna Blomfeldt, Manager IT Development i Nord Pool Spot.

Har du spørsmål rundt Compello EDI?

Kontakt meg angående Compello EDI