Meldingsutveksling energi

Kraftbransjen er i endring og innføringen av Elhub har gjort at mange av våre kunder er usikre på hvordan de skal forholde seg til morgendagens løsning.

Kommunikasjon mot Elhub er en av flere kommunikasjonskanaler som skal hensyntas. Flere av våre kunder skal kommunisere mot eSett, NBS eller Statnett (regulérkraft, NordPool mfl.) i fremtiden. Her vil Compello fortsatt spille en viktig rolle som den sentrale HUB’en for all markedskommunikasjon.

Selv om det teknisk sett er mulig å sende direkte mot Elhub så er det viktig å ha tenkt igjennom hvem i organisasjonen som skal ha ansvar for monitorering og håndtering av avvikssituasjoner. Det er ikke sikkert at alle systemleverandørene tar på seg den oppgaven.

Utover det å tilby en høy-ytelses EDI plattform for prosessering av all ekstern og intern meldingsflyt, er det Compello sin 24/7 supporttjeneste som i alle år har dannet grunnlaget for vår EDI-tjeneste.

Gjennom Compello får du følgende:

  • 24/7 support (denne oppgaven må ivaretas, enten av en ekstern aktør som Compello eller av deg som kunde selv)
  • BRS distribusjon og overvåking
  • Bistand med ulike typer aktørgodkjenning i alle markeder
  • Integrasjonstjenester
  • Mapping-tjenester (der det fortsatt vil være nødvendig)
  • Valideringstjenester
  • Oppsett av alarmer og event-håndtering
  • Bistand til sertifisering og kommunikasjonsoppsett mot nye markeder

Økte transaksjonsvolumer og tøffe tidsfrister for levering vil stille store krav til løsningens skalérbarhet og prosesseringskraft. Dette har Compello ivaretatt med introduksjon av ny EDI plattform med helt ny underliggende arkitektur, basert på Microsoft Servicebus.