Overvåking

Stabilitet og kontroll er viktig når forskjellige systemer skal dele data. For kritiske systemer er gode tjenester for overvåking og monitorering essensielt.

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Blobs/1/Coral

Med flere eksterne systemer som snakker sammen, enten de mottar eller sender meldinger, blir det ekstra viktig å kunne monitorere flyten av data.

Status på meldinger eller bekreftelse på at de er levert er informasjon som er viktig å ha lett tilgjengelig. 

Vi har utviklet ett nettbasert grensesnitt for overvåking og monitorering av meldinger som sendes gjennom vår EDI tjeneste.

  • Oversikt og kontroll over alle transaksjoner
  • Mulighet til å søke, filtrere og sortere meldinger
  • Mulighet til å manuelt sende meldinger som har stoppet
  • Oversikt over feilmeldinger og manglende tilbakemeldinger
  • Mulighet til å sjekke innhold i meldinger

Tjenesten gir deg full oversikt over alle inngående og utgående meldinger med status og komplett transaksjonlogg på hver eneste melding.

Med Compello EDI har du full  kontroll på alt som går inn og ut fra organisasjonens IT-systemer.

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Blobs/1/Coral