Compello eFaktura Privat (B2C)

Compello er godkjent Fakturahotell i Norge og kan distribuere fakturaer fra din bedrift til din bedrifts privatkunder på en effektiv og visuell måte. Løsningen er kostnadseffektiv, enkel, fleksibel og dynamisk med mulighet for spesialtilpasninger.

 

Ved utsendelse av fakturaer (efaktura og papir) fra din bedrift til dine privatkunder (B2C) tilbyr Compello følgende fakturakanaler:

 

eFaktura til nettbank – B2C

Norske privatkunder er godt kjent med å få sine fakturaer direkte inn i nettbanken for betaling. Fakturaen mottas direkte i Nettbanken og må godkjennes før betaling gjennomføres. eFaktura til nettbank betyr at:

  • Fakturaen får en sikker transport og kortere reisetid enn med tradisjonell postgang
  • Du sparer miljøet (redusert bruk av papir) og du sparer penger (porto)
  • Alle detaljer som KID og beløp er allerede fylt inn slik at mottakeren får en enklere hverdag

 

Avtalegiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger der banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Før forfall mottar du varsel om kommende betaling. Du kan velge å bruke avtalegiro i kombinasjon med efaktura. Ved å kombinere AvtaleGiro og eFaktura blir regningene dine fortsatt betalt automatisk på forfallsdato, men varselet med fakturadetaljene sendes direkte i nettbanken din og lagres der.


e-postfaktura

Mottaker mottar faktura på e-post med link til fakturabilde og detaljer. Fakturaen kan betales gjennom nettbank, telefonbank eller bankfilial utifra kundens preferanse.

 

Vipps Faktura

Compello har inngått avtale med DNB om distribusjon av Vipps Faktura. Dette betyr at utstedere som bruker Compello også kan distribuere fakturaer direkte inn i Vipps. Slik fungerer Vipps faktura >

 

Papirfaktura

Compello er tilknyttet flere printpartnere og er konkurransedyktig på papirfakturaer distribuert i Norge og de øvrige nordiske landene.

 

Digipost

Postens digitale kanal.

 

Les mer om Compello eFaktura

Har du spørsmål rundt Comepllo eFaktura Privat (B2C)?

Kontakt meg om Compello eFaktura Privat (B2C)