Compello Fakturagodkjenning
as a service – SaaS

Fleksibel webtjeneste for bedrifter som ønsker elektronisk fakturaflyt for å effektivisere hverdagen

Med Compello Fakturagodkjenning as a service har vi revolusjonert tilgangen til fakturagodkjenning for små og mellomstore bedrifter. Løsningen er en fleksibel webtjeneste som gir deg og din bedrift kontroll, oversikt og kostnadsbesparelser på selskapets fakturaflyt – allerede fra første dag. Lave kostnader kombinert med enkel oppstart gjør at alle kan ta i bruk løsningen raskt. Ingen bedrifter er for små!

Du får en standardisert løsning som dekker dine behov for elektronisk fordeling og godkjenning av fakturaer.

  • Du har alltid siste versjon av Compello Fakturagodkjenning. Ingen oppgradering nødvendig da løsningen er driftet sentralt
  • Du betaler månedlig for antall fakturaer ført i systemet
  • Det er ingen oppstartskostnader knyttet til tjenesten
  • Det er ingen maskinvare eller programvare kostnader ifm tjenesten utover abonnementsprisen
  • Du blir mindre personavhengig i forbindelse med ferier og sykdom
  • Tilgjengelig på smarttelefoner og nettbrett

Compello Fakturagodkjenning as a service er en webtjeneste (nettsky) og krever ingen installasjon på datamaskiner eller servere hos din bedrift. Oppetid, sikkerhet og service ivaretas av Compello.

Har du spørsmål rundt Compello Fakturagodkjenning as a service?

Kontakt meg