COMPELLO
FAKTURATOLK

Compello Fakturatolk – forenkler ditt daglige fakturaarbeid!

Vi vet at skanning og tolkning av fakturaer ofte er en tidkrevende prosess. Derfor har vi nå revolusjonert tilgangen til en ny, bedre og mer intelligent fakturatolk (OCR-tolk) for Compello Fakturagodkjenning as a service.
 

Fordeler med Compello Fakturatolk:

 • Du trenger ikke fakturamaler. Dermed frigjøres tid som tidligere ble brukt for å lage og/eller oppdatere fakturamaler per leverandør
 • Du sparer kostnader. Med den nye fakturatolken trenger du ikke lenger å kjøpe maler eller gå på kurs for å lære deg å lage maler. Dermed sparer du kurskostnader for intern opplæring
 • Tolkningen baserer seg på regler og formater som gjør tolkeprosessen mer intelligent
 • Global og automatisk læreprosess. Compello Fakturatolk lærer basert på validering fra brukers feedback. Alle kunder får nytte av hverandres valideringer, dermed blir tolkningsprosessen kollektiv og forenkler økonomiavdelingens sitt daglige fakturaarbeid. Se illustrasjon:

 
Compello Fakturatolk – forenkler ditt daglige fakturaarbeid!

 
 

Compello Fakturatolk inneholder følgende funksjonalitet:

 • Tolker norske og svenske fakturaer
 • Skiller mellom inngående fakturaer og kreditnotaer
 • Leser valutakode
 • Leser Moms/VAT
 • Tolker første og siste fakturaside
 • Leser data vertikalt og horisontalt
 • Utvidet antall leverandørnøkler (org. nr., konto nr., web adresse, tlf. nr., mailadresse)

 

Ønsker du å effektivisere Økonomiavdelingen ytterligere?

 

Kontakt oss – vi hjelper deg på veien