Compello Fakturagodkjenning
Malpakke

Ferdige lagede maler for tolkning av fakturaene

Det finnes en rekke moduler og avanserte funksjoner for Compello Fakturagodkjenning.

Malpakken for Compello Fakturagodkjenning er et sett av ferdige lagede maler for tolkning av fakturaene til ca 6.000 ulike norske leverandører. Malene sørger for at Leverandøren gjenkjennes (basert på org.nr og bankkontonr.), og så Fakturanummer, KID, Fakturadato, Forfallsdato og beløp.

Compello importerer og tilpasser dette inn i ditt miljø. Hvis du har en leverandør som er representert med en mal i denne pakken så får du dataene automatisk lagt inn i Compello Fakturagodkjenning.

Er du intressert i malpakken eller ønsker du gode råd for å forbedre tolkingen, vi kan tilby en eller flere av følgende:

  1. Malpakken med ferdige tolkemaler for 6000 norske leverandører.
  2. To timers analyse med gjennomgang av tolkningen og maler hos dere i dag, og korrigering av de viktigste forutsetningene.
  3. Tjenester for å lage nye maler for spesifikke leverandører som ikke finnes i malpakken.