Compello Fakturagodkjenning
Moduler

Compello Avanserte Funksjoner

Drag’n Drop der det er mulig å ta tak i en PDF, JPG eller TIF og dra denne over bildet av fakturaen. Bildet som ”dras” inn vil dermed legge seg som et underbilag til fakturaen. Dette gir mulighet til enkelt å knytte til underbilag i ettertid, eller knytte følgesedler, pakksedler eller andre relevante dokumenter til fakturaene.

Automatisk periodisering og kostnadsfordeling der det er mulig å sette opp en mal for hvordan et bilag enten skal periodiseres på flere perioder og/eller fordeles på flere forskjellige kostnadsbærere. Det settes opp antall perioder, startperiode, kostnadskonto, periodiseringskonto, moms kode og eventuelt fordeling på andre kostnadsbærere (avdeling, prosjekt etc.) i malen. Compello vil så føre mva. ut på inneværende periode, overføre nettobeløp til balansen (periodiserings-kontoen) og deretter splitte resterende beløp på valgt antall perioder og eventuell også fordele på valgte kostnadsbærere.
Automatisk oppsett av konteringsregler der man basert på en eksisterende kontering på en posteringslinje kan få Compello til å lage automatiske konterings- og fordelingsregler. Disse vil så på et senere tidspunkt føre til samme type kontering og fordeling basert på at definerte kriterier er tilstede.

Fakturabehandling på smarttelefoner og iPad/nettbrett. De ansatte kan jobbe hvor de vil, og samtidig ha tilgang til fakturaene – på kontoret, på farten eller hjemme. Videre uten å måtte tenke på om de jobber fra PC, smarttelefon eller nettbrett. Nedlasting og pålogging gjøres ved enkle tastetrykk. Støtter iPhone, iPad og Android baserte nettbrett/telefoner.

Funksjoner tilgjengelig for smarttelefoner, iPad og nettbrett:Godkjenn

  • Avvis
  • Videresend
  • Se og legg på kommentarer
  • Se og editere posteringslinjer
  • Legg til nye posteringslinjer
  • Arkivsøk
  • Behandle flere faktura samtidig
  • Utskrift
  • Arbeidsflyt
  • Push-varsel
  • Obligatoriske feltsjekk
  • Regel og valideringssjekk
  • Rotasjon av bilder
  • Legg til nye sider

Andre tilgjengelige moduler for Compello Fakturagodkjenning:
Compello Analyse >
Compello Bestilling og Matching >
Compello Elektronisk Faktura >

 

 


Jeg ønsker å bestille:

Compello AnalyseCompello Avanserte FunksjonerCompello Bestilling og MatchingCompello Elektronisk Faktura