Compello Process

Compello Process er et sett tjenester som gjør den interne behandlingen og flyten av dokumenter sikrere, mer effektiv og brukervennlig. Tjenestene inkluderer blant annet fakturagodkjenning, import av dokumenter til ERP-systemet, app for godkjenning/attestering, automatisk kontering og bokføring, rapportering og arkiv.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral

Dokument- og fakturagodkjenning

Tjenesten importerer EHF-fakturaer automatisk og har en brukervennlig manuell import av PDF-fakturaer, for eksempel med “drag & drop” fra e-post. Det finnes funksjonalitet for verifisering av faktura, regelstyrt prekontering av regnskapsbilaget samt fordeling til riktig(e) person(er). Vi har laget en modul for godkjenning/attestering, med blant annet varsling og purringer til den som skal godkjenne bilaget. Med appen som hentes på AppStore eller Google Play, kan ansatte godkjenne fakturaen fra hvor som helst og når som helst.

Intelligent regnskapsføring

Med kunstig intelligens og maskinlæring basert på regler og terskelverdier, kan konteringen og bokføringen automatiseres på en måte som er tilpasset akkurat deres bedrift. Vi har funksjonalitet for matching mot ordre og inngående faktura.

Arkiv

Arkiv gir full tilgang til alle bilag, basert på klient eller godkjenner, og med gode søkemuligheter.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral