Godkjenning

Tjenesten importerer EHF-fakturaer automatisk og har en brukervennlig manuell import av PDF-fakturaer, for eksempel med “drag & drop” fra e-post. Det finnes funksjonalitet for verifisering av faktura, regelstyrt prekontering av regnskapsbilaget samt fordeling til riktig(e) person(er). Vi har laget en modul for godkjenning/attestering, med blant annet varsling og purringer til den som skal godkjenne bilaget. Med appen som hentes på AppStore eller Google Play, kan ansatte godkjenne fakturaen fra hvor som helst og når som helst.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral

Automatisk import av EHF fakturaer

Mottaket av EHF er en del av det nasjonale aksesspunkt infrastrukturen. Her kan det også gjennomføres validering, for eksempel at dere krever spesifikke data - typisk i form av ordrenummer - for å slippe gjennom EHF-fakturaen. Compellos aksesspunkt er en del av PEPPOL-nettverket, som betyr at leverandører over hele Europa kan fakturere elektronisk. Tjenester i bakgrunnen importerer automatisk EHF-faktura direkte fra aksesspunkt inn i arbeidslisten.

Manuell import av PDF/TIFF

Fakturaer som ikke kommer som EHF, kan komme som vedlegg i e-post i form av PDF- eller TIFF-filer. Eller de kan komme som papirfaktura, som dere skanner. Begge deler kan importeres til Compellos dokumentimport-modul, med en drag and drop-funksjon.

Automatisk import av vedlegg fra e-post

Compello kan sette opp automatisk uttrekk og import av vedlegg knyttet til spesifikke e-postadresser, for eksempel faktura@dinbedrift.no.

App for godkjenning

Vår godkjenningsapp er tilgjengelig fra App Store og Google Play for nettbrett og telefon, med alle hovedfunksjoner tilgjengelig. Med denne kan du godkjenne fakturaer og reiseregninger fra hvor som helst.

Attestering og godkjenning

Modul for godkjenning av bilag sendt til bruker, manuelt eller via regler. E-post for varsel og purring kan settes opp for å effektivisere arbeidsflyten. Krav om antall godkjennere før overføring til ERP kan aktiveres. Automatisk godkjenning via dokumentimport eller pr bilag tilgjengelig.

Administrasjon av løsningen

Adminmodul for tilgangsstyring, oppsett og opprettelse av klienter og brukere.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral