Import og tolkning

Det er tidkrevende å få informasjonen fra en faktura over i dine systemer. Først må dokumentene importeres, enten de er fysiske eller digitale, så må dataene tolkes og legges de riktige stedene i akkurat ditt faktura- eller ERP-system.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral

En mer effektiv hverdag

Regler og rutiner for innkjøp og utgifter blir ikke alltid fulgt av de ansatte, noe som ofte medfører ekstra jobb for regnskapsavdelingen. For at regnskapsmedarbeiderene skal få en effektiv hverdag må man fjerne manuelle og tidkrevende oppgaver.

Ico Import

Importere

Automatisk import av EHF-fakturaer eller PDF-vedlegg i e-poster.

Ico Interpret

Tolke

Tolkning av informasjon på faktura og andre bilag så alt blir kostnadsført korrekt.

Ico Invoice Cog

Behandle

Når faktura er importert og tolket ligger de klare til å bli godkjent og kostnadsført.

Ved å ha en automatisert løsning for import av fakturaer og bilag, og et godt system for tolkning av disse dataene er regnskapsavdelingen på god vei til å bli mer effektiv.

Det er i hovedsak 2 områder der effektiviteten kan økes betraktelig:

  • Import av fakturaer og andre bilag
  • Tolkning av regnskapsmessige data fra fakturaene

Import av fakturaer

Alle fakturaene din organisasjon mottar må på en eller annen måte inn i ditt faktura- eller ERP-system. Import av denne type dokumenter kan være tidkrevende og lite effektivt.

Med PROCESS har vi som formål å effektivisere denne oppgaven slik at din organisasjon kan bruke minimalt med tid. I PROCESS kan du importere fakturaer på følgende måter: 

  • Automatisk import av PDF-fakturaer fra e-post
  • Manuell import med "drag and drop" eller filopplasting

Helautomatiser fakturamottaket med RECEIVE

Automatisk import

Organisasjoner mottar i dag ofte fakturaer som vedlegg i e-poster. PROCESS automatiserer denne oppgaven slik at du slipper og først laste ned filen for så og laste den opp i ditt faktura- eller ERP-system.

PROCESS skanner alle e-poster som kommer til valgte e-post adresser og kontrollerer om de har ett PDF-vedlegg. Er vedlegget i korrekt format blir det importert til tjenesten.

Manuell import

Vi vet godt at ikke alle leverandører gjør som akkurat du ønsker. Noen sender papirfakturaer per post og andre kan distribuere sine fakturaer gjennom andre kanaler.

Derfor har vi også utviklet en brukervennlig løsning slik at du enkelt kan importere fakturaer du har liggende på skrivebordet:

  1. Konverter fakturaen til PDF
  2. Dra den over i PROCESS

Vankeligere er det ikke.

Compello Interpreter

Hva med EHF?

Compello PROCESS er tett knyttet til vårt aksesspunkt. Det betyr at alle fakturaer du mottar på EHF formatet blir direkte lagt inn i PROCESS med korrekt data.

Spar tid

La oss automatisere import og tolkning av dine fakturaer. Ta kontakt for en kort prat.

Blobs/1/Blue

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral