Compello Receive

Receive er navnet vi bruker for ulike tjenester som effektiviserer jobben med å få eksterne dokumenter inn i regnskapet, fortrinnsvis faktura og reiseregning. Receive inkluderer tjenester som gjør jobben enklere for dere – raskere og billigere – og som øker presisjonen, samtidig som de tar vekk det krevende rutinearbeidet.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral

Våre kunder er gjerne mellomstore og større virksomheter med et ERP-system fra en internasjonal leverandør eller en spesialutviklet bransjeløsning. Felles er at disse ERP-systemene ikke har et velfungerende og automatisert fakturamottak.

Våre løsninger setter ingen krav til hvor automatiserte og digitalt modne arbeidsmetoder dere har i økonomiavdelingen i dag. Uansett utgangspunkt har vi tjenester som løfter dere så langt som det til enhver tid er digitalt mulig å komme.

Aksesspunkt

Dette er grunnleggende infrastruktur når bedriften skal motta (eller sende) en EHF-faktura. Et aksesspunkt er et elektronisk knutepunkt for distribusjon av EHF-fakturaer i PEPPOL-nettverket.

Fakturamottak

Fakturamottak er en tjeneste hvor vi digitaliserer alle manuelle fakturaer som kommer inn til virksomheten og gjør disse klare for brukerens ERP-system som EHF-fakturaer. Vi er postmottak for papirfakturaer, som vi så skanner, tolker og verifiserer før de konverteres til EHF. Vi håndterer e-postadressen for fakturaer mottatt som PDF-filer, som vi tolker, verifiserer og konverterer til EHF.

Fakturatolk

Fakturatolken analyserer inngående fakturaer og frigjør tid for regnskapsføreren. Vår fakturatolk bruker erfaringsdata fra alle våre kunder til å bestemme hvordan en faktura skal tolkes. Jo lenger dere har vært brukere – og jo flere kunder som kommer til – desto bedre blir tolken.

PDF Collector

PDF Collector er en svært nyttig tjeneste for alle som mottar fakturaer og andre sentrale dokumenter som PDF-vedlegg i e-post. Vår tjeneste henter automatisk ut vedlegget og klargjør det for videre behandling i flyt-systemet.

Reiseregning

Vi liker å si at vår løsning for reiseregning er det perfekte kompromiss mellom ansattes brukervennlighet og økonomiavdelingens behov for kontroll og effektivitet. De ansatte møter en app som er enkel og rask å bruke, og dokumentflyten til godkjenning og videre til kontering i regnskapet fjerner friksjon hos både reisende og regnskapsmedarbeidere.

Vite mer?

Ta kontakt for en prat om hvordan vi best kan hjelpe din virksomhet.

Blobs/4/Coral

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral