Sende EHF-faktura via aksesspunkt

Reduser kostnad og få raskere betalt.

EHF

støtter de fleste format (PEPPOL BIS og EHF 3.0)

fra 2 dager

rask implementering

få raskere betalt

når du sender faktura digitalt

99.7% oppetid

stabil drift i skyen

Hva er EHF-faktura?

EHF står for Elektronisk Handelsformatog er et norskt standardformat når virksomheter sender handelsdokumenter elektronisk. EHF bygger på PEPPOL BIS 3.0, som er et felles format for hele EU.  Både offentlige og private virksomheter bruker EHF når de skal fakturere digitalt.

Stadig flere bedrifter velger EHF-faktura. I Norge er det et krav at alle faktura og kreditnota som sendes til en statlig virksomhet skal følge EHF-formatet. 

EHF er definert og regulert av offentlige myndigheter gjennom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

EHF 3.0 ble nytt obligatorisk format 01. januar 2019.

Compello Samtale 9176 (2)

Hvorfor sende EHF-faktura med vårt aksesspunkt? 

Compello er Norges nest største fakturautsteder. Vi har gode priser og vårt aksesspunkt støtter de fleste EHF-formater og andre EHF-dokumenter. Med vårt aksesspunkt kan du sende: - EHF-faktura og kreditnota - EHF 3.0 - PEPPOL BIS 3.0 - EHF-purring - EHF-ordre (inkludert utsendelse av ordrebekreftelse) - EHF-pakkseddel - EHF-katalog (inkludert utsendelse av bekreftelse)

Sender din bedrift flere tusen faktura?

Da lønner det seg å automatisere jobben. Tjenesten Compello SEND sender dine faktura automatisk i den kanalen som er mest kostnadseffektiv for deg.

Kom i gang med EHF-faktura

Bestill et av Norges største og beste aksesspunkt.

Blobs/3/Blue