Fakturamottak

Fakturamottak er en tjeneste hvor vi digitaliserer alle manuelle fakturaer som kommer inn til virksomheten og gjør disse klare for ditt ERP-system som EHF-fakturaer. Vår løsning for fakturamottak kan motta alle typer fakturaer, enten de kommer på papir, som PDF-vedlegg i en e-post eller på EHF.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral

Mottak av fakturaer kan være en ressurskrevende jobb. Enten fakturaene kommer med vanlig postgang eller som vedlegg i e-poster må de skannes/lagres, tolkes og importeres inn i faktura- og økonomisystemer.

Fakturamottak gjør det mulig å motta papir-, e-post- og EHF-faktura i én og samme fakturaflyt. Alle fysiske dokumenter og dokumenter mottatt per e-post, konverteres til samme elektroniske format for enkel import til kundens faktura- og økonomisystem.

Nøkkelelementer i vårt fakturamottak.

  • Innsending av faktura til leverandørens tjeneste
  • Mottak og klargjøring av fysisk post
  • Skanning av dokumenter
  • Mottak av faktura per e-post
  • Tolking standard logikk og kundens forretningslogikk hvis ønskelig
  • Etterbehandling av papirmateriale
  • Etterbehandling av data
  • Kobling for dataoverføring til kunden
  • Kundeoppfølging

Slik fungerer vårt fakturamottak

Illustrasjon over hvordan vårt fakturamottak fungerer.

Tjenesten henter ut den viktigste finansielle informasjonen fra en faktura, eksempelvis leverandør, fakturanummer, datoer, beløp samt detaljer fra varelinjer. Etter behandlingen sendes det elektroniske bildet av faktura og de registrerte dataene til kunden, på en forhåndsdefinert måte og i et forhåndsdefinert format for videre behandling via en kobling til kundens ERP-system.

Hvorfor sette bort fakturamottak til Compello?

Fakturamottak forbedrer fakturabehandlingsprosessen og fører til umiddelbare resultater. Mottak og behandling av faktura går raskere. Dere sparer både tid og penger ved å overlate fakturabehandlingen ved mottak til Compello.

Dere reduserer også bemanningsbehovet, behovet for å investere i skannere og programvare samt behovet for papirbasert arkivplass. Og, dere får bedre kvalitet på dataflyten for innkommende faktura.

Ved å benytte seg av vårt fakturamottak vil du være på god vei til å effektivisere, og digitalisere, din økonomiavdeling.

 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral