Reiseregning og kjørebok

En stor hodepine hos mange ansatte og økonomiavdelinger er registrering og godkjenning av reiseregninger. Det tar mye tid og ofte lite intuitive løsninger, både for den ansatte og økonomiavdelingen. Vi ønsker å gjøre noe med dette og kan derfor tilby en brukervennlig app som er fullt integrert med vår tjeneste for fakturagodkjenning - PROCESS.

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Blobs/1/Coral

Effektiv for både godkjenner og regnskapsfører

Reiseregninger og utlegg er ofte en hodepine for både ansatte og økonomiavdelingen. En effektiv og brukervennlig app vil gi fornøyde ansatte, men vel så viktig er en god løsning for regnskapsmedarbeiderene.

Oversiktlig og enkel
Sonya Overview

Få god oversikt over alle dine utlegg kategorisert på prosjekter og reiser.

Klikk og kast
Sonya Receipt

Slutt på kvitteringer. Ta blide av kvitteringen så kan du bare kaste den.

Kjørebok med kart
Sonya Kjorebok

Brukervennlig kjørebok basert på kart som også regner ut bompenger.

Vi tilbyr en app for registrering av reiser og utlegg som er fullt integrert med vår tjeneste for fakturagodkjenning. Med denne løsningen får din bedrift en tjeneste som gjør både hverdagen til de ansatte og økonomiavdelingen mer effektiv.

Få en mer effektiv hverdag med Sonya og PROCESS.

Man typing on a mobile phone

Hvorfor Sonya?

I Compello ønsker vi å være best på det vi kan aller best, som er mottak, godkjenning og distribusjon av fakturaer og ander bilag og dokumenter.

Vårt fokus er en mest mulig effektiv hverdag for økonomiavdelinger verden rundt. Vi vet også at vi ikke kan være best på alt, derfor har vi inngått et samarbeid med de som er best på registrering av reiser og utlegg.

Med dette samarbeidet kan vi fokusere 100% på dataflyt mellom Sonya og vår egen tjeneste for fakturagodkjenning så du som kunde får det beste fra begge verdener.

Mye ute å reiser?

Kanskje vi kan hjelpe deg til en enklere hverdag.

Blobs/1/Blue

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Blobs/1/Coral