Markedsføring og kampanjer

Compello Send har en egen kampanjemodul for å etablere og vedlikeholde kampanjer, markedsføringsinformasjon og andre budskap på dokumentene (les: faktura) som sendes til sluttkundene i de ulike kanalene.

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Blobs/1/Coral

For å segmentere ytterligere er det mulig å legge inn regler for å styre disse basert på ønskede kriterier.

Datobasert kampanjeinformasjon

Kampanjemodulen vil støtte visning av kampanjeinformasjon aktivert av for eksempel forfallsdato eller fakturadato på fakturaen.

Metadatabasert kampanjeinformasjon

Det vil også kunne spesifiseres kampanjeinformasjon som blir aktivert av definerte metadata i fakturafilene.

Målgruppesegmentering

Videre vil det også kunne gjøres målgruppesegmentering. Kampanjeinformasjonen aktiveres da av eventuell segmenteringsdata tilgjengelig i fakturaen.

API for å importere ferdig kampanjeinformasjon

I de tilfeller der kunden benytter egne løsninger for å designe kampanjer og budskap som skal vises på distribuerte fakturaer, vil vi kunne sette opp et API til Compello for eksport og import av relevant kampanjeinformasjon.

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Blobs/1/Coral