Multikanal distribusjon

Bruker du mye tid og ressurser på å fakturere dine kunder? Med SEND får du en skalerbar og skybasert tjeneste som sikrer effektiv distribusjon og oppfølging av fakturaer i ulike kanaler. Resultatet er en effektiv distribusjon og fornøyde kunder som betaler i tide.

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Blobs/1/Coral

Mye å ta hensyn til

Fakturaen har kommet for å bli, men den tradisjonelle fakturaen er under endring. Privatpersoner har forskjellige preferanser og organisasjoner begynner å sette krav til format.

B2C - Business to consumer
Ico B2c

Privat

Send faktura til dine kunders prefererte kanaler.

B2B - Business to business
Ico B2b

Bedrift

Få raskere betalt med en effektiv fakturadisribusjon

B2G - Business to government
Ico B2g

Offentlig

Offentlige org. krever i dag at du som leverandør benytter EHF.

Med multikanal distribusjon mener vi at din organisasjon kan tilby mange mulige distribusjonskanaler. Det betyr at du kan distribuere fakturaer i den kanalen du føler er mest kostandseffektiv og samtidig møte dine kunders preferanser.

AvtaleGiro, eFaktura, Vipps og SMS er eksempler på forskjellige distribusjonskanaler.

I tilfeller der dine kunder ikke har avtale med din prefererte distribusjonskanal vil SEND benytte en annen kanal basert på en prioritert rekkefølge du som utsteder definerer.

Med SEND er du sikker på at fakturaen kommer frem til mottaker.

Distribution Channels 3

Fakturakanaler til privatpersoner (B2C):

  • eFaktura i nettbank
  • AvtaleGiro
  • Vipps
  • Digipost (PDF-faktura)
  • SMS
  • E-post (PDF-faktura)
  • Fysiske fakturaer (print)

Fakturakanaler til organisasjoner (B2B):

  • Aksesspunkt (EHF)
  • E-post (PDF-faktura)
  • Fysiske fakturaer (print)

Fakturakanaler til offentlige virksomheter (B2G):

Fra april 2019 krever offentlige virksomheter at alle fakturaer skal sendes på EHF. Gjennom vårt aksesspunkt kan du enkelt sende og motta EHF fakturaer.

Les mer om fakturering til offentlige virksomheter på regjeringen.no

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Blobs/1/Coral