Oversikt og rapportering

Savner du en god oversikt over de tusenvis av fakturaer og andre dokumenter du sender til dine kunder og samarbeidspartnere? Dokumentportalen i SEND gir deg komplett oversikt over alle distribuerte fakturaer og du kan enkelt sette opp dags- og månedsrapporter på alt som er produsert for kundene dine.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral
Ico Status

Status

Portalen gir deg fullstending status over alle distribuerte fakturaer.

Ico Statistics

Statistikk

Få statistikk på hvilke betalingskanaler dine kunder foretrekker.

Ico Overview

Oversikt

Se hvordan dine kunder behandler fakturaen, når de åpner den, betaler o.l.

Hvem betaler i tide og hvem utsetter betalingen til det siste? Hvor fort blir fakturaen betalt etter at den er mottatt?

For enhver organisasjon er det viktig at innbetalingene kommer i tide. Innbetalinger av utestående beløp er tett knyttet til likvideten i organisasjonen.

Med faktura- og dokumentportalen i SEND har du full kontroll over alle fakturaer din organisasjon distribuerer. Du kan hente ut data basert på forskjellige kriterier, blant annet:

 • Hvordan bruken av forskjellige kanaler endrer seg over tid
 • I hvilke kanaler fakturaene blir behandlet raskest
 • Hvilke kanaler som er mest effektive for organisasjonen
Send List

Full kontroll på alle fakturaer

I dokumentportalen lagres alle fakturaer så lenge din organisasjon ønsker. Standard for vår tjeneste er 2 måneder (16 måneder for eFaktura i nettbank), men dette kan enkelt forlenges etter behov.

Er din organisasjon satt opp med datterselskaper, kan vi konfigurere dokumentportalen og rapportene til å håndtere dette på en oversiktligt måte pr selskap.

Portalen inneholder detaljert informasjon om alle fakturaer:

 • Tidspunkt for mottak
 • Distribusjonsstatus
 • Relevante data knyttet til fakturaen
 • Bilde av faktura slik den ser ut for mottaker
 • Eventuelle feilmeldinger fra distribusjonskanaler
 • Utvidet mulighet for filtrering på kanaler, statuser o.l.
 • Mulighet for å legge inn kommentarer på hver enkelt faktura
 • Status om den er åpnet
 • Statistikk for de ulike selskapene

Om ønskelig kan alle data i portalen gjøres tilgjengelig via et eget API slik at du kan presentere dataene i ditt eget kundesystem.

Skreddersydde og kundespesifikke dags- og månedsrapporter kan settes opp og sendes til nøkkelpersoner i din organisasjon. Rapportene gir en total oversikt over all informasjon og statuser tilgjengelig per faktura på daglig eller månedlig basis.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Blobs/1/Coral