Få bedre kontroll med løsninger fra Compello

Compello gir alle ansatte tilgang til fakturaene elektronisk. På den måten er du sikret at ingen fakturaer kommer på avveie eller blir liggende i en skuff.

Med Compello har du oversikt over alle ”ikke bokførte kostnader”. Dermed er det enkelt å gjøre riktige avsetninger i regnskapet, slik at resultatet for perioden viser alle utgiftene, også de som ennå ikke er godkjent av de ansatte. Oversikt over alle kostnadene betyr også at du får bedre likviditetkontroll.

Når en faktura flyter elektronisk gjennom organisasjonen vil all historikk bli lagret, slik at det er enkelt å se hvem som er ansvarlig for påløpte kostnader og godkjenning av disse. På den måten tilfredsstiller du revisors krav til sporbarhet.

Se hvilke andre fordeler du kan oppnå ved å investere i løsninger fra Compello:

Sjekk hvordan løsninger fra Compello kan forenkle og effektivisere hverdagen. Prøv Compello ROI-kalkulator >