COMPELLO
FAKTURAMOTTAK

Sett bort fakturamottaket til Compello og motta alle dine fakturaer elektronisk

Med Compello Fakturamottak vil Compello motta alle dine fakturaer uavhengig om de kommer på papir, PDF eller EHF.  Vi skanner, tolker, verifiserer og konverterer fakturainformasjonen til en elektronisk datafil, som du får levert rett inn i for eksempel Compello Fakturagodkjenning for videre behandling. Med Compello Fakturamottak får du bedre oversikt og kontroll over ditt fakturamottak, i tillegg til at du sparer både tid og penger.
 

Slik fungerer det

Vi etablerer mottak for papirfakturaer, PDF-fakturaer via epost og EHF-fakturaer via Aksesspunktinfrastrukturen i vårt meldingssenter. Når alle fakturaer går via oss, vil du kunne motta alt i ett og samme elektroniske format (EHF). Tjenesten omfatter postmottak, sortering, datafangst, kontroll, registrering, verifisering samt avvikshåndtering.

For å ta i bruk Compello Fakturamottak trenger din bedrift være koblet til Compello Aksesspunkt.

Compello Fakturamottak

 

Effektiviser din fakturahverdag ytterligere

Compello Fakturagodkjenning  –  en komplett løsning for deg som ønsker å effektivisere den interne fakturaprosessen ved hjelp av elektronisk fakturaflyt.

Har du spørsmål rundt Compello Fakturamottak?

 

Kontakt meg