Spar kostnader, bli mer effektiv, få bedre kontroll og bidra til et bedre miljø med løsninger fra Compello

Spar kostnader

Elektronisk fakturaflyt fra Compello sparer kopieringskostnader, fordi ingen trenger å ta lokal kopi av fakturaen. Typisk blir en faktura kopiert 3-5 ganger før den endelig godkjennes.

Med elektronisk fakturaflyt kan fakturaer enkelt distribueres internt, uten at den må sendes med post. Dermed sparer du også evt. portokostander for intern distribusjon.

Compello kan selv varsle og purre ansatte som skal godkjenne en faktura før forfall. Dermed er det enkelt å betale alle fakturaer innen fristen, slik at man slipper purre- og rentegebyrer.

 

Bli mer effektiv

Når de ansatte får tilgang til å behandle fakturaer elektronisk, frigjøres tid som tidligere ble brukt på distribusjon, oppfølging og gjenfinning av fakturaer. Denne tiden kan brukes til mer verdiøkende oppgaver.

I dag tilbringer mange ansatte mye tid ute hos kunder, på reise eller på hjemmekontor. Compello Fakturagodkjenning kan brukes på mobile enheter. Dermed kan du behandle fakturaer når det passer deg best.

 

Få bedre kontroll

Compello gir alle ansatte tilgang til fakturaene elektronisk. På den måten er du sikret at ingen fakturaer kommer på avveie eller blir liggende i en skuff.

Med Compello har du oversikt over alle ”ikke bokførte kostnader”. Dermed er det enkelt å gjøre riktige avsetninger i regnskapet, slik at resultatet for perioden viser alle utgiftene, også de som ennå ikke er godkjent av de ansatte. Oversikt over alle kostnadene betyr også at du får bedre likviditetkontroll.

Når en faktura flyter elektronisk gjennom organisasjonen vil all historikk bli lagret, slik at det er enkelt å se hvem som er ansvarlig for påløpte kostnader og godkjenning av disse. På den måten tilfredsstiller du revisors krav til sporbarhet.

 

Bidra til et bedre miljø

Alle er opptatt av å være miljøvennlige, men få gjør noe med det. Med Compello har du muligheten til å bidra til et bedre miljø. Når fakturaen er tilgjengelig for alle ansatte elektronisk, forsvinner behovet for at de ansatte tar papirkopier av fakturaen til eget arkiv og oppfølging. Dette er helt unødvendig sløsing med papir i dagens elektroniske samfunn.

Les artikkelen 11.000 papir-meter spart  fra Finansavisen her >

 

Sjekk hvordan løsninger fra Compello kan forenkle og effektivisere hverdagen. Prøv Compello ROI-kalkulator.