Compello AS godkjent Miljøfyrtårn!

Compello AS leverer løsninger for elektronisk fakturaflyt. Nå har selskapet gått enda lenger i å hjelpe bedrifter bli mer miljøvennlige. Compello AS har selv innført rutiner og prosedyrer som gjør at selskapet nå er et Miljøfyrtårn i Norge.

Compello har i mange å hjulpet bedrifter med å fjerne unødvendig papir. En undersøkelse i 2009 som ble utført av selskapet viser at selskapets kunder sparer en stabel tilsvarende 11.000 meter med A4 ark pr år.

Gustav Line Administrerende Direktører i Compello

Gustav Line

 

«Vi fortsetter det viktige arbeidet med å fjerne unødvendig papir knyttet til fakturaprosesser. I tillegg spiser vi vår egen medisin og litt til ved å selv bli et Miljøfyrtårn. Det er viktig for oss å vise at vi gjør det vi kan for å spare miljøet. Det er ikke så mye som skal til før det gir merkbare resultater» sier Gustav Line, administrerende direktør i Compello AS.

 

 

Compello startet sommeren 2012 prosessen med Miljøsertifisering gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. Høsten 2012 ble rutiner for avfallshåndtering, kommunikasjon og energibruk gjennomgått og målt sammen med en innleid konsulent. Rapporten ble så oversendt Stiftelsen Miljøfyrtårn, som godkjente bedriften ved årsskiftet. Selve diplomet ble høytidelig utdelt av ordførerne i Sandefjord og Bærum hvor selskapet har kontorer.

«Vi benytter moderne løsninger som Microsoft Lync videokonferanse for å redusere fysiske reiser og sparer dermed miljøet. I tillegg har vi kCompello er sertifisert miljøfyrtårnonkurranser og premiering av miljøvennlig transport til og fra jobb. Det handler mye om å fjerne avfallsbøtter, kildesortere og få den enkelte til å bli mer bevist sin miljørolle i hverdagen», sier Gustav Line som er administrerende direktør i Compello AS.

For å bli et miljøfyrtårn må, i tillegg til ytre miljøpåvirkning, også det interne miljøet i bedriften gjennomgås. Det betyr at rutiner må være nedskrevet og selskapet må ha fokus på det helse, miljø og sikkerhet.

«Samtidig som vi er nøye med å følge lover og retningslinjer innenfor arbeidsmiljøloven, har Compello flere tiltak for å øke trivselen og bidra til bedre helse. Dette er en viktig del av miljøsertifiseringen. Vi premierer røykeslutt og miljøvennlig transport til jobben, de ansatte fører treningsdagbok, vi deltar på Holmenkollstafetten og har fokus på andre sosiale tiltak som øker trivselen og reduserer sykefraværet», avslutter Gustav Line som er administrerende direktør i Compello AS.