Compello er finalist til ODA Award Organization 2018

 

Vi er ydmyke, glade og stolte av å ha blitt en av tre finalister for ODA Award Organization 2018

For femte gang deler ODA-Nettverk ut ODA Award (tidligere omtalt som ODA-Prisen) til en organisasjon som har gjort en ekstra innsats for kvinner i IT-bransjen, og som inspirerer kvinner til å velge IT. Vinneren av ODA Award Organization offentliggjøres på Inspirasjonsdagen den 31. mai på Oslo Konserthus.

Om finalistene:

Compello har over flere år hatt en klar strategi om mangfold og inkludering. Selskapet anser mangfold som en avgjørende suksessfaktor for trivsel, inntjening og innovasjon, og har etter målrettet jobbing over flere år, i dag en kvinneandel på 40 % på tvers av organisasjonen, og hele 57 % i ledergruppen. Compello har en bevisst strategi i sine rekrutteringsprosesser om å tiltrekke seg kvinner. Dette gjør de ved å løfte og synliggjøre sine kvinnelige ansatte gjennom interne og eksterne foredrag, og engasjement i fora som Girl Tech Fest, Jenter+Koding=Sant, ODA og SHEconomy Summit.

DNB har en tydelig strategi om å øke kvinneandelen i organisasjonen, med spesielt fokus på ledernivåene. I dag har ledelsen en kvinneandel på 40 %, og konsernledergruppen består av 50 % kvinner. Det er etablert konkrete initiativ for å utvikle kvinnelige ledertalenter gjennom mentor- og nettverksordninger i selskapet. DNB er i løpet av de siste årene blitt en etablert arbeidsgiver innen tech, og er synlige i tech-fora som blant annet «Girl Geek Dinner».

Unacast har en bevisst strategi om å sikre mangfold i sin organisasjon, og har på seks måneder betydelig økt kvinneandelen i selskapet; fra 0 % kvinnelige ingeniører og 17 % kvinneandel totalt, til 31 % kvinnelige ingeniører og 36 % kvinneandel totalt. Unacast og gründerne er spesielt gode på å fremheve deres kvinnelige ansatte og andre kvinnelige rollemodeller innen tech, samtidig som de skriver kronikker, uttaler seg i media og på scener at mangfold er en suksessfaktor for selskapet. Unacast har vist at alle kan gjøre en forskjell bare man er bevisst på målet og er villig til reell endring.

 

Compello kvinnene under oda dagen 2017
Compello har 40 % kvinneandel. Her er noen av Compello-kvinnene samlet på ODA inspirasjonsdag 2017.

 

Vår CEO Gustav Line er en av finalistene til ODA Award Man 2018

Les om Compello sin visjon og verdier >

Les hvordan Compello jobber målrettet for å øke andelen kvinner >

10 tiltak bedrifter bør gjøre for å tiltrekke og beholde kvinner på arbeidsplassen

Vår CMO deltok nylig på SHEconomy fagsamling i Sillicon Valley

Hanne er en av Norges Fremste kvinner i Tech-bransjen

Sammen kan vi endre holdninger – Compello deltar på kampanjen #HunSpanderer

ODA Award Organization 2018