Compello AS flytter fra Sandefjord til knutepunktet Larvik

 

Bilde: Gustav Line, CEO of Compello Group

Bilde: Gustav Line, CEO, Compello Group

Nylig flyttet vi vårt Sandefjord-kontor til Larvik. Grunnen for flyttingen er blant annet at Larvik fungerer bedre som et knutepunkt siden vi allerede har flere kunder og samarbeidspartnere i Larvik/omegn.

Larvik favner et viktig område lenger sydover enn tidligere, med blant annet Porsgrunn og Skien samt stedene nordover som Tønsberg og Sandefjord. Etter flyttingen har vi blant annet ansatt en ny konsulent fra Stathelle. Videre har mange interessante bedrifter, som kan være potensielle kunder og partnere i fremtiden, kontorer i Larvik, og det er bra for forretningene.

«Compello har over 7000 bedriftskunder som er spredt rundt i Norge og internasjonalt, derfor velger vi lokasjonene vi ønsker å ha kontorer på med omhu», sier CEO Gustav Line i Compello Gruppen.

Under vurderingen av hvor vi skulle ha kontorer var ett av alternativene å samle alle på hovedkontoret på Fornebu/Oslo. Det viste seg imidlertid at Larvik var en så god løsning både for de ansatte og for Compello generelt sett at beslutningen ble fattet slik. Dette er flere av de ansatte ved Compello sitt nyåpnede Larvik-kontor glade for.

Ny adresse for Larvikskontoret blir nå Sanden 1.

 

Velkommen til vårt nye Larvik kontor!

 

mari-evensen-compello

“Det er flott at vi nå etablerer oss i Larvik. Det er mye spennende som skjer i Larvik og Hammerdalen for tiden, og vi vil være med på utviklingen. Dette blir en ny start for oss” Mari Evensen, Senior konsulent/utvikler i Compello.