Compello vurderer alle søkere

Compello vurderer alle søkere til en jobb på like vilkår. Gjør det oss til en utradisjonell bedrift?

Gustav Line, administrerende direktør i it-firmaet Compello, markedsfører seg ikke med tradisjonelle ansettelser, men det er en viktig del av hans strategi. Han vil ikke ha en bedrift der de aller fleste er menn i 30-årene med utdannelse fra BI.

Se artikkelen fra Dagens Næringsliv 20.10.2014 her >