Compello topper listen – leverer flest fakturaer på EHF i Norge

Compello styrker sin posisjon som leverandør av elektroniske transaksjoner og topper nå listen over aksesspunkt, med flest EHF fakturaer i Norge. Med over 750 000 transaksjoner i måneden behandler Compello flere meldinger enn gigantene Evry og Visma, og mer enn Nets og Basware tilsammen.

Gustav Line, CEO i Compello Group

Bilde: Gustav Line, CEO i Compello Group

Norske virksomheter må forholde seg til både behovet for å digitalisere og automatisere papir og prosesser. Det ligger store innsparinger i ressurser i å gjøre dette og det er gledelig å se at flere bedrifter nå lykkes med å gå digitalt. Compello har som målsetning å hjelpe norske organisasjoner med det digitale skiftet og det er gøy å toppe listen over leverandører som leverer efaktura til bedrifter, sier en begeistret CEO i Compello Gruppen, Gustav Line. Compello har en god posisjon i det norske kraftmarkedet, som er en av årsakene til at Compello nå øker volumene. Det siste året har gjennomfakturering blitt en viktig faktor for fakturering i kraftbransjen. EHF (Elektronisk handelsformat) er blitt et standard format som også blir benyttet for gjennomfakturering.

Gjennomfakturering betyr at du som kunde nå kan få en felles faktura for strøm og nettleie. Dette krever at nettleier og kraftleverandører seg imellom må utveksle fakturadata. Compello har bred kompetanse innen kraftmarkedet og har derfor blitt en foretrukket leverandør av løsninger for gjennomfakturering. En felles faktura for strøm og nettleie er en forenkling som gir strømkundene større valgfrihet og bedre oversikt over strømkostnadene.


EHF faktura – antall transaksjoner

anskaffelser.no finner du oversikt over antall transaksjoner for EHF Faktura sendt over CEF eDelivery infrastruktur (PEPPOL). Over 40 aksesspunkt sender transaksjoner hver måned. Transaksjonene er mellom norske oppdragsgivere og deres nasjonale og internasjonale leverandører. Transaksjonene består av EHF faktura, ordre, ordrebekreftelse, katalog og det internasjonale BIS formatet.

Topper listene - leverer flest fakturatransaksjoner i Norge

 

 

 

Bilde/ kilde: DIFI 25.09.2017

Les hele artikkelen i Computerworld 25.09.2017 – Compello topper listene >

Har du spørsmål?

Kontakt meg angående Compello