WOW! Vår CEO, Gustav Line, er en av finalistene til ODA Award Man 2018

 

Hvor kult er det ikke at vår CEO, Gustav, har blitt en av finalistene til årets ODA Award Man 2018

For første gang deler ODA-Nettverk ut ODA Award til en mann som har gjort en ekstra innsats for mangfold i Tech-bransjen. For å nå målet om 40 % kvinner i tech og oppnå fordelene mangfold bringer, trenger vi at kvinner og menn jobber sammen for å lede an. Med denne prisen ønsker vi å hedre mannen som er en rollemodell i å engasjere og jobbe for kjønnsmangfold innen IKT, og som aktivt støtter opp om verdiene til ODA; Inspiration | Bravery | Empowerment | Passion.

Vinneren av ODA Award mann offentliggjøres på Inspirasjonsdagen den 31. mai på Oslo Konserthus.

Om finalistene:

Gustav Line deltar aktivt og synlig i debatten om mangfold, hvor arbeidet Compello har gjort i en årrekke blir brukt som eksempel. I tillegg holder han flere foredrag om mangfold, og støtter aktivt opp om initiativer rundt mangfold i sosiale medier. Han løfter og støtter initiativer som fremmer kvinner i tech og er en synlig inspirasjonskilde og støttespiller internt. I en bransje med mange «menn i dress» har Gustav alltid sett individer og prestasjoner, og det gjør det enkelt å være kvinne i en mannsdominert bransje.

Henrik Høst brenner for mangfold på arbeidsplassen fordi det skaper rom for mer læring, både personlig og i team. Han har arbeidet i mange selskaper og bransjer og vet selv hva mangfold betyr for et team og et selskap: det er lettere å tiltrekke seg nye talenter, man får mer morsomme og utfordrende mandager, samt hverdagslig operasjonell nytenkning og også bedre vekst i topp- og bunnlinjen. Han er en av de som virkelig har satt mangfold på agendaen i Atea, og bidratt til at Women in Atea har fått en svært god start.

Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, har i mange år jobbet målrettet for å øke mangfoldet blant sine kolleger. Han igangsatte nylig en betydelig omstrukturering i selskapet, noe som har resultert i nærmere 40 % kvinner i ledelsen og økt innovasjon og tech-fokus. Rune engasjerer og oppfordrer sine ansatte, både kvinner og menn, til å gripe muligheter innen tech. Videre har Rune vært en frontfigur når det gjelder å sette likestilling på agendaen i Norge. Han var blant annet en av de første mennene til å stille opp i #HunSpanderer-kampanjen, samt at DNB setter krav til mangfold hos leverandører. Runes tydelige fokus på å støtte og fremme kvinner i tech, er et forbilde for både andre menn og kvinner, ledere og innflytelsesrike personer i Norge, når det gjelder å inspirere til mer mangfold i norsk næringsliv.

 

Compello er en av finalistene til ODA Award Organization 2018

Les om Compello sin visjon og verdier >

Les hvordan Compello jobber målrettet for å øke andelen kvinner >

10 tiltak bedrifter bør gjøre for å tiltrekke og beholde kvinner på arbeidsplassen

Vår CMO deltok nylig på SHEconomy fagsamling i Sillicon Valley

ODA Award Man 2018
Gustav Line, CEO i Compello Group

Gustav Line, CEO i Compello Group