Vår historie

Historien til Compello begynner tilbake i 95/97 med selskapene Client Computing og Compello Software. I 2011 fusjonerte selskapene til det vi i dag kjenner som Compello AS med rundt 80 ansatte og kontorer i Oslo, Larvik og Stockholm

Historien til Compello begynner helt tilbake i 1995 med selskapet Client Computing Europe. Fokuset til Client Computing var meldingsutveksling mellom bedrifter og administrasjon tilknyttet disse meldingene. Størsteparten av kundene var i kraftbransjen, der det må sendes mye informasjon mellom de ulike aktørene.

Client Computing så tidlig behovet for «digitalisering» og satset fullt på utvikling av løsninger og administrasjon av EDI-meldinger (Elecrtronic Data Interchange) og eFaktura. Gjennom 1990- og 2000-tallet fusjonerte Client Computing med flere selskaper og ble etterhvert store på EDI i Europa.

1995

Client Computing ble startet med fokus på meldingsutveksling mellom bedrifter.

1997

Compello ble startet med fokus på faktura mottak og godkjenning.

2011

Client Computing og Compello fusjonerer til et av de sterkeste fagområdene innenfor EDI og dokumentbehandling i Norge.

2020

Visma kjøper Compello.

Compello Software ble opprettet i 1997, med fokus på løsninger for mottak, håndtering og godkjennelse av innkommende fakturaer. Den gang var det vanlig at bedriftene mottok papirfakturaer, med alt det innebar av arkivering og manuelt arbeid. Her så Compello Software muligheter, og utviklet løsninger for å forenkle og forbedre prosessene rundt mottak og håndtering av innkommende fakturaer.

I 2011 – da «digitalisering» så smått begynte å bli ett buzzword – fant Client Computing og Compello Software sammen. Selskapene var en perfekt match der vi nå kunne levere systemer for hele fakturaprosessen – fra de kom inn, gjennom prosesseringen og til slutt distribusjonen til sluttkundene.

2014

Compello blir kåret til årest programvarehus av Microsoft Norge

Blobs/2/Blue

Det fusjonerte selskapet ble hetende Compello AS.

Siden 2011 har Compello fortsatt jobben med å optimalisere hele prosessen med meldingsutveksling og fakturahåndtering og distribusjon. Selv om vi har kommet langt i 2019 er fortsatt håndtering og godkjenning av innkommende fakturaer en tidstyv. Og fortsatt er kostnadene knyttet til papirfakturaer store – både de miljømessige og finansielle.

I 2014 nådde vi en ny milepel da vi ble kåret til årets norske programvarehus av Microsoft. Utdelingen skjedde på Microsoft sin årlige partnerkonferanse i Washington DC i juli 2014 og det var to stolte kollegaer - Torgeir Letting og Runde Lindseth – som mottok annerkjennelsen. Compello har vært Microsoft Gold Certified Partner siden fusjonen i 2011.

Samfunnsengasjement og mangfold har alltid vært en viktig del av Compello, som er blitt lagt merke til også utenfor eget selskap. I 2018 vant vi ODA-prisen for mangfold og kvinneandel. Dette er en pris som henger veldig høyt og den er et bevis på at jobben vi gjør med inkludering fungerer. Vi er stolte av å ha en kvinneandel på rundt 40 prosent, noe som er godt over gjennomsnittet for programvareselskaper i Norge.

Som et ledd i vårt ønske om å ha økt fokus på vår kjernevirksomhet i Norden solgte vi i 2018  vårt tyske datterselskap Compello GmbH til et amerikansk selskap.

2018

Compello vinner årets ODA-pris.

Blobs/4/Coral

Hva vil fremtiden bringe

De neste årene vil trolig skrive seg inn i historien som tiden da vi bidro til å eliminere den siste papirfakturaen, da vi flyttet all fakturahåndtering til skyen, og gjorde nye kvantesprang sammen med kundene for å digitalisere deres økonomiavdelinger. Vår visjon er å forenkle fremtiden. Det er det vi gjør akkurat nå - og i morgen og i over-i-morgen.

Visma AS kjøpte 22.12.2020 alle aksjer i Compello AS og tok over eierskapet. Les mer om oppkjøpet.