Samsunnsansvar og miljø

Compello forplikter seg til å være en god bedrift og arbeidsgiver. For å nå disse forpliktelsene har vi lansert mange initiativer knyttet til det å bygge en kultur som fostrer mangfold, oppmuntrer til innovasjon og er miljøbevisste.

Mangfold

Sosialt engasjert

Miljøbevisst

Mangfold

Menneskene i Compello skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og hos kundene som kjøper våre løsninger og tjenester. Vi tror at mennesker med ulik bakgrunn har ulike perspektiver, som skaper et lag som presterer bedre sammen. Og vi vet at mangfold gjør arbeidsplassen bedre og morsommere. Derfor er vi overbevist om at mangfold også styrker bunnlinja - på både kort og lang sikt.

Mangfold i Compello handler om likestilling mellom kjønnene, om en spredt alderssammensetning, om mennesker fra ulike bakgrunner og tilrettelegging for funksjonshemminger.

Compello har lenge hatt en av IT-bransjens høyeste andeler kvinner i staben, med 40 prosent. Kvinner er representert på alle nivåer i selskapet, inkludert i ledelsen og styret. I 2018 fikk vi en pris fra Oda Nettverk for vårt arbeid med likestilling.

I tillegg til å være en likestilt arbeidsplass, er vi også en gjeng i alle aldre, som kommer fra ulike deler av samfunnet og fra ulike land. Dessuten er vi en arbeidsplass som rekrutterer og legger til rette for mennesker med fysiske handicap.

 

All employees in Compello 2018

Sosialt engasjert

Vi jobber også for likestilling og mangfold på et bredre plan, ikke minst ved å være sponsor for Plan International, som jobber for å gi barn en bedre fremtid. Gjennom samarbeidet med Plan International har vi blant annet støttet:

  • #girlstakeover, der Mari (17) var CEO i Compello for en dag
  • Plan Internationals globale kampanje for jenters rettigheter
  • Plan Internationals globale prosjekt mot barneekteskap

Vi er også en strategisk partner for ODA, det ledende nettverket i Norge for kvinner som jobber med teknologi. Alle våre kvinnelige ansatte oppfordres til å delta på arrangementene til ODA. Vi er også partner i samarbeidet SHEconomy Summit “Innovation & Tech”. Compellos markedsdirektør deltok i både 2018 og 2019 sammen med 30 andre kvinnelige teknologiledere på reisen reisen til San Fransisco for å lære fra selskaper som Microsoft, LinkedIn, Facebook, Amazon og Google.

Vi deltar også jevnlig i Rosa Sløyfe-aksjonen og Movember for å markere vår støtte til kreftsaken.

Mari And Torgeir Girlstakeover 2018

Miljø

I Compello jobber vi for å forbedre miljø og klima både gjennom kundeleveransene, frivillige forpliktelser og interne retningslinjer.

I Norge sendes det årlig 200 millioner elektroniske fakturaer i bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Mange av disse går via vårt aksesspunkt. Når 200 millioner fakturaer ikke printes på papir, spares over 70.000 trær. I tillegg kommer mindre transport av papir til trykkerier og ut til mottakerne.

Videre er vi Miljøfyrtårn-sertifisert, som setter strenge krav til ansvarlig og miljøriktig drift av våre norske kontorer.

Compello har også tatt grep for å redusere antall reiser og øke bruken av digital møteteknologi. Dette medførte at vi reduserte antall flyreiser utenfor Europa med 40 prosent fra 2017 til 2018 og med 72 prosent innenfor Europa.

Vi foretrekker og velger også å samarbeide med partnere og leverandører med relevante miljøsertifiseringer. De siste fire årene har vi tredoblet antallet sertifiserte leverandører. Vi bruker Microsoft Azure til våre skytjenester, og vår hostingpartner er lokalisert i et BREEAM-sertifisert bygg.