Kontakt oss

Jeg ønsker å bli kontaktet angående

Hvordan kom du i kontakt med Compello?

 

Please leave this field empty.

Ta kontakt for å bli partner. Compello tilbyr partnere de beste rammevilkår for å vinne i et marked i vekst.

Jeg ønsker å bli partner på følgende

Please leave this field empty.

Velg en side
A | B | D | E | F | G | H | K | LM | O | P | S | V | X  

Compello ordbok – Hva betyr forskjellige ord og uttrykk innenfor betalingsformidling, elektronisk faktura, EDI og teknologi?

Her finner du en oversikt med forklaringer på hva forskjellige begreper og uttrykk innenfor eFaktura, Aksesspunkt, EHF, Fakturagodkjenning, EDI . og generelt ord som vi bruker i Compello og i bransjen.

 

A

Aksesspunkt er definert og regulert av DIFI, og er en standard infrastruktur for å sende og motta fakturaer og e-handelsdokumenter i det elektroniske filformatet EHF (Elektronisk Handelsformat. Aksesspunktet kan brukes til all e-handelskommunikasjon (faktura, kreditnota, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, varekatalog og purring). Jeg vil lære meg mer om Aksesspunkt >

 

API – Application Programming Interface er et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig for flere programmer å kommunisere med hverandre. Informasjon overføres automatisk mellom ulike programmer som er koblet sammen. Ved bruk av API slipper man å overføre data manuelt, fra for eksempel et lønnsprogram til regnskapsprogram. På norsk kalles API for applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt. Les mer om API >

 

Approve.ly er en gratis app, som utvikles i Compello.  Les mer om Approve.ly >

 

AS4

 

Azure  (Microsoft Windows Azure) er en samling av integrerte skytjenester – analyser, databehandling, databaser, mobiltjenester, nettverk, lagring og nettjenester. Les mer om Azure >

 

B

Business to Business – B2B er forretningstransaksjoner mellom virksomheter/ bedrifter/ selskaper. Les om Compello Aksesspunkt >

 

Business to Consumer – B2C er forretningstransaksjoner mellom en virksomhet/ bedrift/ selskap og sluttkunden/ forbruker. Finn ut hvilke B2C fakturakanaler Compello tilbyr >

 

Business Intelligence gir deg mulighet til å ta bedre beslutninger på bakgrunn av data. Les mer om Power BI, en løsning for Business Intelligence >

 

Big Data gir deg muligheten til å ta bedre beslutninger basert på informasjon du allerede har tilgang til i egne datakilder. Les mer om Big Data >

 

Bitcoin er en digital valuta laget i 2009 av Satoshi Nakamoto. Les mer om Bitcoin under Virtuell valuta >

 

Blockchain er en distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene. Den opprinnelige blockchain utgjør databasen for den elektroniske valutaen bitcoin. Siden bitcoin ble introdusert i 2009 har en rekke alternative blockchains blitt publisert eksperimentelt. Les mer om blockchain her >

 
C

CRM (customer relationship management) er en markedsføringsteori som omhandler styring av kunder og kunderelasjoner i en virksomhet.

 

CRM-system er et elektronisk informasjonssystem som støtter markedsføring som omhandler styring av kunder og kunderelasjoner i en virksomhet, med arbeidsprosesser og programvare. I Compello benytter vi Microsoft Dynamics CRM.

 

D

DevOps er et tankesett som adresserer utfordringer som erfares av både utviklings- og driftsavdelinger, særlig i grensesnittet rundt overleveringer fra utvikling til drift. Les mer om DevOps >

 

DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT har som mål å utvikle og fornye offentlig sektor. DIFI bestemmer hvordan elektroniske fakturaer skal sendes til det offentlige Norge. I tillegg godkjenner de aksesspunkter inn mot den offentlige infrastrukturen i Norge. Les mer om DIFI >

 

Digital transformasjon er når bedrifter tar i bruk ny teknologi, på tvers av alle områder, som resulterer i grunnleggende endringer i hvordan bedriften opererer og hvordan de leverer verdi til sine kunder. Hva er Digital transformasjon? Finn ut mer >

 

Distruptive innovasjon: I 1995 skrev Clayton M. Christensen, professor i økonomi og ledelse ved Harvard Business School, «The innovators dilemma». Boken ble en umiddelbar suksess, og Christensen artikulerte i boken, sin teori vedrørende disruptive teknologi, og definisjonen på disruptive teknologi; simple, cheap og convinient. Dilemmaet oppstår når man har kunder som er villig til å betale for videreutvikling av high-end produktene, og dermed blir marginene så gode at man ikke har råd til å gå etter ny teknologi, som gir lave marginer. Les mer om Distruptive Innovasjon >

 

E

EDI – Electronic Data Interchange, er prosessen med å bruke datamaskiner til å utveksle elektronisk informasjon, for eksempel forretningsdokumenter, mellom selskapene. Les mer om EDI her >

 

Ediel er en etablert standard for EDI i elektrisitetsbransjen for de nordiske landene og i Europa. Informasjon som sendes via Ediel kalles for Ediel-meddelende. Les mer om Ediel her >

 

EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration, er en internasjonal elektronisk dokumentstandard for forretningsdokumenter. EDIFACT består i grove trekk av ulike meldingstyper, segmenter, dataelementer og koder. Les mer om EDIFACT her >

 

eFaktura er en elektronisk faktura som sendes direkte til betalers nettbank i stedet for å få regningen i posten. Les mer om eFaktura >

 

EHF – Elektronisk Handelsformat er statens standardformat for elektronisk fakturering. Det er et krav at fakturaer og kreditnotaer til statlige virksomheter skal sendes med standard EHF-format. Dette kravet ble satt i kraft 1. juli 2012. Les mer om EHF >

 

Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Elhub skal settes i drift i februar 2017. Er du klar for å sende dataene til Elhub? 10 ting du bør tenke på!

 

ELMA – Elektronisk mottakeradresseregister er et norsk register hvor mottakere av de forskjellige EHF-formater er registrert, og kan forenklet sammenlignes med Telefonkatalogen/Gulesider for telefonnummeroppføringer. Les mer om ELMA >

 

ElWin  er et vertikalintegrert kundeinformasjonssystem for energifakturering og kundeadministrasjon. Les mer om ElWin >

 

ERP (Enterprise resource planning) er den internasjonale betegnelsen på programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon, og tilfredsstille behov for styring og administrasjon. Les mer om hva ERP er og hvordan Compello-løsninger kan integreres med din bedrifts ERP-løsning >

 

F

Faktura er et dokument som stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren og kjøperen får i oppdrag å betale denne og er en dokumentasjon av kjøperens betalingsforpliktelse og selgerens tilgodehavende.

 

Finvoice er et vanlig format for elektronisk faktura i Finland. Finvoice fakturaer kan bli sent til både bedrifter og privatpersoner. Tilsvarende format i Norge er EHF (Elektronisk Handelsformat), og SveFaktura i Sverige.

 

G

Gjennomfakturering er felles fakturering i kraftbransjen. Hvor både nettleie og kraftforbruk faktureres på kraftleverandør sin sluttkundefakturering. Les mer om gjennomfakturering >

 

H

HTML, HyperText Markup Language (hypertekstmarkeringsspråk) er et standardspråk som brukes for å vise hypertekst og annen informasjon i en nettleser. HTML benyttes til å strukturere informasjon – angi noe tekst som overskrifter, avsnitt, lister og så videre – og kan, i en viss grad, brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument. HTMLs grammatiske struktur er HTML DTD som ble skapt ved å gjøre bruk av SGML syntaks, som er en internasjonal standard for tekstformatering (ISO 8879). Les mer om HTML >

 

HTML5 er en oppgradering av HTML. Webben utvikler seg raskt, og det er stadig behov for nye funksjoner og muligheter. Hensikten og målet med HTML5 er at du ikke skal trenge tilleggsprogrammer som Java og Flash, når du skal vise innhold på web, eller kjøre en avansert funksjon – dette er innebygd i HTML5. Les mer om HTML5 i Compello >

 

I

 

Internet of Things (IoT) er et uttrykk som på Norsk gjerne utrykkes med “Tingenes internett”. Mange av de hverdagslige tingene du har hjemme er koblet mot internett. Ler mer om Internet of Things >

 

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som vil erstatte gamle, nasjonale og proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger. Les mer om ISO 20022 >

 

K

Kanban er en metode og en måte å organisere kaoset som omgir mange leveranseteam i prosjekter ved å gjøre behovet for prioritering og fokus klart. Les mer om Kanban >

 

KIS-System

 

Kryptovaluta er et digitalt betalingsmiddel som benytter seg av kryptografi for å sikre transaksjoner og kontroll over generering av nye valutaenheter. Se virtuell valuta.

 

Kunstig intelligens er et forsknings- og utviklingsfelt innenfor datateknologi for å studere intelligent atferd. Kunnskapen som opparbeides og resultatet man for ut kan brukes til å konstruere datasystemer som er intelligente, i den betydningen av at et system kan være i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer. Se maskinlæring.

 

L

Lean Startup metodikken er basert på grunnleggende ideer fra Steve Blank, og popularisert av Eric Ries gjennom sin bok og bevegelsen med samme navn. Boken “The Lean Startup”, av Eric Ries gir en oversiktlig og forskningsbasert tilnærming til hvordan man lager og driver oppstartsbedrifter og hvordan man får sine produkter ut til kundene, raskere. Det handler om hvordan man driver, håndterer og videreutvikler og vokser en business med maks fart, under ekstremt usikre omstendigheter. Det er en ny type tilnærming til ny produktutvikling. Lean startup metodikken brukes i Compello. Les mer om Lean Startup metodikken >

 

M

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Det er en vitenskapelig disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data. Les mer om Maskinlæring >

 

Microsoft er et amerikansk programvareselskap, og har ca 118 000 ansatte. Selskapet ble stiftet i 1975 i Albuquerque, New Mexico av Bill Gates og Paul Allen, og er mest kjent for operativsystemene Microsoft Windows og kontorpakken Microsoft Office.

Compello samarbeider tett med Microsoft og er Microsoft Gold Certified Partner. Compello ble på Microsoft sin årlige partnerkonferanse i Washington DC i 2014 kåret til årets Norske programvarehus. I 2015 ble Compello, som eneste programvarehus i Norge, valgt til å være Gold lanseringspartner på Windows 10.

Compello sine løsninger er bygget på Microsoft-teknologi (se Azure), og vi er stolte av å jobbe tett med ett av verdens største programvarehus, Microsoft.

 

Microservices representerer en programvarearkitektur og design, hvor løsningen består av flere små, lette, individuelle, selvforsynte, høyst uavhengige og løst koblede tjenester. Les mer om Microservices >

 

MobilePay er en app fra Danske Bank og Nordea. Brukere kan sende og overføre penger, og betale med mobilen. Appen ble lansert i 2013 i Danmark og finnes også i Finland. I Norge brukes mobilbetaling med MobilePay i REMA 1000, Narvesen og 7 Elevens butikker.

 

Multikanal

 

N

 

NBS – Det norske, svenske og finske nettbolaget (TSO; Fingrid Oyj, Statnett og Svenska Kraftnät) har besluttet å implementere en felles nordisk balanseavregning, så kallet NBS (Nordic Balance Settlement). Hva er NBS? Finn ut mer >

 

.NET eller .NET Framework er en samling av teknologier rundt programvareutvikling fra Microsoft som først ble introdusert i 2002. Siden har plattformen fått fotfeste og er i dag en av de mest brukte utviklingsplattformene i verden. Les mer om .Net og rammeverket .Net Framework >

 

O

OCR – Optical Character Recognition, er en metode der et datasystem leser tegn på papir og gjør dem om til digitalt lagret tekst. Les mer om OCR >

 

Office 365 er merkenavnet Microsoft bruker for en gruppe programvare og tjenester. Office 365-tjenesten består av en rekke produkter, som for eksempel Outlook, OneDrive, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Delve, Yammer, Power BI og Dynamics 365. Alle Office 365-komponentene kan administreres og konfigureres via en nettportal. Les mer om Office 365 >

 

Open Banking  er en terminologi som referer til muligheten for at en tredjepartsløsning som for eksempel en applikasjon kan dekke prosesser i en bank. Les mer om Open Banking og hvordan Compello stiller seg mot dette >

 

P

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) er en EU styrt organisasjon som tilrettelegger for et felles system for eHandel, og elektroniske dokumenter, mellom bedrifter på tvers av land i EU. Compello er et sertifisert PEPPOL Aksesspunkt.
Les mer om Peppol her >

 

PDF (Portable Document Format) er et digitalt dokumentformat som er utviklet av Adobe Systems og introdusert i 1993. Filene vises på skjerm i samme form som de har når de blir skrevet ut. Det kan betraktes som en form for digitalt papir. Les mer om PDF >

 

Plattform er i dataterminologi betegnelsen på en grunnleggende maskin- eller programvare i et IT-system eller i en del av det. Les mer om Compello sin plattform, Compello Connect >

 

Power BI er en Business intelligence løsning som skal gi deg mulighet til å ta bedre beslutninger på bakgrunn av data. Løsningen gir mulighet til å koble sammen informasjon fra flere datakilder fra forskjellige systemer og plattformer. Løsningen er levert av Microsoft og gir beslutningstakere og Excel-brukeren en enklere verden. Les mer om Power BI >

 

PSD2 (Revised Payment Services Directive) er et EU-direktiv som skal regulere betalingsformidlingen i EU og EØS. PSD2 er en videreføring av PSD1 som ble implementert i 2009. Formålet med direktivene er å fremme et felles europeisk marked for betalingstjenester både for bedrifter og privatpersoner. Gjennom PSD1 ble det mulig for ikke-banker å tilby betalingsformidling. PSD2 gjør bankinfrastrukturen mer tilgjengelig for tredjeparter å drive betalingsrelaterte tjenester. Les mer om PSD2 >

 

S

SaaS (Software as a Service) er programvare som en tjeneste. SaaS gir brukere mulighet til å koble til og bruke skybaserte apper over Internett. Les mer om Software as a Service >

 

Scrum er et rammeverk laget for å utvikle komplekse informasjonssystemer. Det brukes i hovedsak til å utvikle programvarebaserte systemer, men kan i prinsippet brukes til å håndtere alle slags prosjekter av en viss kompleksitet. Les mer om Scrum >

 

SEPA (Single Euro Payments Area) ble lansert i januar 2008 og omfatter EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits Monaco og San Marino. SEPA innbærer felles regler for vanlige betalinger, direktedebitering og kort. Les mer om SEPA >

 

SDK (software development kit) inkluderer et sett med verktøy som lar programmerere og utviklere å opprette og endre applikasjoner samt debug eller lapp eksisterende produkter. For eksempel, utvikling av en Android app krever et SDK med Java, for iOS apps et iOs SDK med Swift og MS Windows et .NET Framwork SDK med .NET. Les mer om SDK >

 

Skanner eller scanner er et elektronisk søkeapparat eller en optisk avlesningsmaskin, særlig et teknisk apparat som digitaliserer et fysisk bilde. Les mer om skanner >

 

Sky (skyennettskyen, cloud computing) er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere i eksterne serverparker tilknyttet internett. Serverparkene i nettskyen er laget for dynamisk skalering ved kapasitetsbehov og brukeren betaler for faktisk bruk. I dag tilbys det kapasitet helt ned på timesbasis. Les mer om sky >

 

V

Vipps Faktura. Vipps har med sitt vennebetalingskonsept hatt enorm suksess i Norge, og har i dag 1,9 millioner brukere. Løsningen ble raskt utvidet med betaling til lag, foreninger og en rekke bedrifter. DNB har nå som oppfølging til denne suksessen nylig lansert VIPPS Faktura. Compello var av de første som inngikk avtale med DNB om distribusjon av Vipps Faktura. Dette betyr at utstedere som bruker Compello også kan distribuere fakturaer direkte inn i Vipps app’en.

Som kunde av Compello får du full oversikt over alle sendte og mottatte fakturaer, uavhengig av kanal. Compello leverer en komplett løsning for fakturadistribusjon på både print og en rekke elektroniske kanaler som eFaktura, avtalegiro, e-post og nå også via VIPPS. Les mer om Vipps Faktura >

Se 10 spørsmål og svar om Vipps Faktura

 

Virtuell valuta er digitale penger som ikke reguleres av noen form for sentralbanker. Les mer om Virtuell valuta her >

 

X

XML, står for EXtensible Markup Language, eller på norsk “utvidbart markeringsspråk». Dette er et internasjonal standardisert språk som ble utviklet for å beskrive og lagre informasjon/data/verdier. XML er selvbeskrivende, dette er en stor fordel når man skal utveksle informasjon mellom forskjellige datasystemer. Mange datasystemer inneholder formatert data som ikke er kompatible med formatet til andre systemer, ved å oversette dataene til XML kan de ulike systemene utveksle data. Til forskjell fra tradisjonelle datafiler som krever at man har et eget program (database) for å lese dataene, kan XML data leses direkte uten å ha dette installert. Hva er XML, finn ut mer >

 

Ø

Økonomisystem brukes gjerne for å holde orden på en virksomhets økonomi, budsjett og regnskap. Et økonomisystem kan være en del av et ERP system. Les mer om ERP >

 

Kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia, Anskaffelser.no, Microsoft, elhub.no, DnB, Norges Bank, Finans Norge