A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | LM | N | O | P | R | S | V | X | Ø | 

Compello ordbok – Hva betyr forskjellige ord og uttrykk innenfor betalingsformidling, elektronisk faktura, EDI og teknologi?

Her finner du en oversikt med forklaringer på hva forskjellige begreper og uttrykk innenfor digitalisering, tech, eFaktura, Aksesspunkt, EHF, Fakturagodkjenning, EDI og generelt ord som vi bruker i Compello og i bransjen betyr.

 

A

Aksesspunkt er definert og regulert av DIFI, og er en standard infrastruktur for å sende og motta fakturaer og e-handelsdokumenter i det elektroniske filformatet EHF (Elektronisk Handelsformat. Aksesspunktet kan brukes til all e-handelskommunikasjon (faktura, kreditnota, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, varekatalog og purring). Hva er Aksesspunkt, finn ut mer >

 

AISP (Account Information Service Provider) er en aktør i markedet som bruker kundens kontodata til å bygge nye rådgivnings- og informasjonstjenester for kundene. AISP er en av 2 nye roller i betalingsverdikjeden, som en følge av PSD2. Den andre er PISP (Payment Initiation Service Provider) Hva er AISP, finn ut mer her >

 

Apple Pay  er en digital lommebok. Med Apple Pay kan du bruke iPhone, iPad, Apple Watch og Mac til å betale på en enkel, sikker og privat måte. Hva er Apple Pay, finn ut mer her >

 

API (Application Programming Interface) har en viktig rolle i prosessen med programutvikling. et API kan inkludere regler og spesifikasjoner dom skal følges av programmet du har utviklet. Hva er API, finn ut mer her >

 

Approve.ly var en gratis app, som ble utviklet i Compello.  Hva er Approve.ly, finn ut mer her >

 

AR, Augmented Reality betyr utvidet virkelighet og er en interaktiv opplevelse der datagenererte elementer plasseres på et innspilt bilde av fysisk virkelighet, og dermed forbedrer opplevelsen. Hva er AR, finn ut mer her > 

 

AS4 (Applicability Statement 4) er en protokoll for standardisert meldingsutveksling mellom gasstransmisjonssystemoperatører og deres partnere, basert på webtjenester. Den brukes i balansering og flaskehalshåndtering. I mange europeiske land vil AS4 bli en obligatorisk protokoll i 2017. Hva er AS4, finn ut mer her > 

 

Automatisering  er å bruke teknologi på en slik måte at arbeidsoperasjoner tilknyttet en prosess bortfaller eller styrer seg selv. Hva er automatisering, finn ut mer >

 

Azure (Microsoft Windows Azure) er en samling av integrerte skytjenester – analyser, databehandling, databaser, mobiltjenester, nettverk, lagring og nettjenester. Hva er Azure, finn ut mer >

 

B

 

Business to Business – B2B er forretningstransaksjoner mellom virksomheter/ bedrifter/ selskaper. Compello Aksesspunkt kan håndtere en slik prosess.

 

Business to Consumer – B2C er forretningstransaksjoner mellom en virksomhet/ bedrift/ selskap og sluttkunden/ forbruker. Finn ut hvilke B2C fakturakanaler Compello tilbyr >

 

Business Intelligence gir deg mulighet til å ta bedre beslutninger på bakgrunn av data. Hva er Power BI, finn ut mer >

 

Big Data gir deg muligheten til å ta bedre beslutninger basert på informasjon du allerede har tilgang til i egne datakilder. Hva er Big Data, finn ut mer >

 

Bitcoin er en digital valuta laget i 2009 av Satoshi Nakamoto. Les mer om Bitcoin under Hva er virtuell valuta, finn ut mer >

 

Blockchain er en distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene. Den opprinnelige blockchain utgjør databasen for den elektroniske valutaen bitcoin. Siden bitcoin ble introdusert i 2009 har en rekke alternative blockchains blitt publisert eksperimentelt. Hva er blockchain, finn ut mer her >

 
Blockchain as a Service (BaaS)  er basert på samme prinsipp som konseptet SaaS, Software as a Service. Med andre ord er det en tjeneste der leverandøren setter opp og driver Blockchain’en for kunden mot et gebyr. Hva er BaaS, finn ut mer her >

 

C

CDR – Corporate Diversity Responsibility er et konsept laget av SHEconomy for å få flere bedrifter til å prioritere sitt fokus på mangfold og kjønnsdiversitet. Teorien sier at et bredere spektrum av talenter skaper en sterkere og mer bærekraftig organisasjon. Hva er CDR, finn ut mer >

 

CRM (customer relationship management) er en markedsføringsteori som omhandler styring av kunder og kunderelasjoner i en virksomhet.

 

CRM-system er et elektronisk informasjonssystem som støtter markedsføring som omhandler styring av kunder og kunderelasjoner i en virksomhet, med arbeidsprosesser og programvare. I Compello benytter vi Microsoft Dynamics CRM.

 
CSR (Corporate Social Responsibility ) som på norsk betyr bedriftenes samfunnsansvar, er ofte definert som: bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer i. Hva er CSR, finn ut mer >

 

D

Deep learning er en del av kunstig intelligens (AI) og da spesifikt i maskinlæring. Den underliggende ideen for teknologien er å bygge smarte algoritmer med den menneskelige hjernen som en modell Hva er Deep Learning, finn ut mer >
 

DevOps er et tankesett som adresserer utfordringer som erfares av både utviklings- og driftsavdelinger, særlig i grensesnittet rundt overleveringer fra utvikling til drift. Hva er DevOps, finn ut mer >

 
Design Thinking er et konsept og en metode som ofte brukes av bedrifter under produkt utviklingsprosessen. I denne metoden blir sluttbrukeren eller kunden satt i fokus. Hva er Design Thinking, finn ut mer >

 

DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) har som mål å utvikle og fornye offentlig sektor. DIFI bestemmer hvordan elektroniske fakturaer skal sendes til det offentlige Norge. I tillegg godkjenner de aksesspunkter inn mot den offentlige infrastrukturen i Norge. Hva er DIFI, finn ut mer >

 

DIB (“det intelligente bibliotek”) er et komplett kunnskapsverktøy for regnskap, økonomi, skatt/avgift, selskapsrett og revisjon. Hva er DIB, finn ut mer >

 

Digital transformasjon er når bedrifter tar i bruk ny teknologi, på tvers av alle områder, som resulterer i grunnleggende endringer i hvordan bedriften opererer og hvordan de leverer verdi til sine kunder. Hva er Digital transformasjon, finn ut mer >

 

Digitalisering blir blant annet definert som konverteringen av analoge data over til digitale data, gjerne gjennom innføringen av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endre hverdagen. Hva er Digitalisering, finn ut mer >

 

Distruptive innovasjon: I 1995 skrev Clayton M. Christensen, professor i økonomi og ledelse ved Harvard Business School, «The innovators dilemma». Boken ble en umiddelbar suksess, og Christensen artikulerte i boken, sin teori vedrørende disruptive teknologi, og definisjonen på disruptive teknologi; simple, cheap og convinient. Dilemmaet oppstår når man har kunder som er villig til å betale for videreutvikling av high-end produktene, og dermed blir marginene så gode at man ikke har råd til å gå etter ny teknologi, som gir lave marginer. Hva er Distruptive Innovasjon, finn ut mer >

 

E

EDI (Electronic Data Interchange) er prosessen med å bruke datamaskiner til å utveksle elektronisk informasjon, for eksempel forretningsdokumenter, mellom selskapene. Hva er EDI, finn ut mer >

 

Ediel er en etablert standard for EDI i elektrisitetsbransjen for de nordiske landene og i Europa. Informasjon som sendes via Ediel kalles for Ediel-meddelende. Hva er Ediel, finn ut mer >

 

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration) er en internasjonal elektronisk dokumentstandard for forretningsdokumenter. EDIFACT består i grove trekk av ulike meldingstyper, segmenter, dataelementer og koder. Hva er EDIFACT, finn ut mer >

 

eFaktura er en elektronisk faktura som sendes direkte til betalers nettbank i stedet for å få regningen i posten. Hva er eFaktura, finn ut mer >
 

eFaktura 2.0  gir deg som fakturautsteder muligheten til å sende eFaktura direkte til alle fakturamottakere som her valgt ja takk til alle i sin nettbank, helt uten avtale med hver enkelt mottaker. Hva er eFaktura 2.0, finn ut mer >

 

EHF (Elektronisk Handelsformat) er statens standardformat for elektronisk fakturering. Det er et krav at fakturaer og kreditnotaer til statlige virksomheter skal sendes med standard EHF-format. Dette kravet ble satt i kraft 1. juli 2012. Hva er EHF, finn ut mer >
 

EHF 3.0  blir nytt obligatorisk EHF format fra og med 01. januar 2019. Formatet vil være et felles europeisk format gjeldende i hele EU. Dette er formatet er Peppol BIS 3.0, og vil nok i Norge bli betegnet som EHF 3.0 Hva er EHF 3.0, finn ut mer >

 

Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Elhub ble satt i drift 18. Februar 2019. Er du klar for å sende dataene til Elhub? 10 ting du bør tenke på!

 

ELMA (Elektronisk mottakeradresseregister) er et norsk register hvor mottakere av de forskjellige EHF-formater er registrert, og kan forenklet sammenlignes med Telefonkatalogen/Gulesider for telefonnummeroppføringer. Hva er ELMA, finn ut mer >

 

ElWin  er et vertikalintegrert kundeinformasjonssystem for energifakturering og kundeadministrasjon. Hva er ElWin, finn ut mer >

 

ERP (Enterprise resource planning) er den internasjonale betegnelsen på programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon, og tilfredsstille behov for styring og administrasjon. Hva er ERP, finn ut mer >

 

F

Faktura er et dokument som stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren og kjøperen får i oppdrag å betale denne og er en dokumentasjon av kjøperens betalingsforpliktelse og selgerens tilgodehavende.

 

Finvoice er et vanlig format for elektronisk faktura i Finland. Finvoice fakturaer kan bli sent til både bedrifter og privatpersoner. Tilsvarende format i Norge er EHF (Elektronisk Handelsformat), og SveFaktura i Sverige.

 

G

GDPR The General Data Protection Regulation, er EUs forordning om databeskyttelse og personvern for alle enkeltpersoner innen EU. Hva er GDPR, finn ut mer >

 

Gjennomfakturering er felles fakturering i kraftbransjen. Hvor både nettleie og kraftforbruk faktureres på kraftleverandør sin sluttkundefakturering. Hva er gjennomfakturering, finn ut mer >

 
Google Pay er en digital lommebok. Med Google Pay kan du bruke alle dine mobile Android enheter, teleforn, smartwatch eller nettbrett, til å betale på en enkel, sikker og privat måte. Hva er Google Pay, finn ut mer >
 

H

HTML, HyperText Markup Language (hypertekstmarkeringsspråk) er et standardspråk som brukes for å vise hypertekst og annen informasjon i en nettleser. HTML benyttes til å strukturere informasjon – angi noe tekst som overskrifter, avsnitt, lister og så videre – og kan, i en viss grad, brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument. HTMLs grammatiske struktur er HTML DTD som ble skapt ved å gjøre bruk av SGML syntaks, som er en internasjonal standard for tekstformatering (ISO 8879). Hva er HTML, finn ut mer >

 

HTML5 er en oppgradering av HTML. Webben utvikler seg raskt, og det er stadig behov for nye funksjoner og muligheter. Hensikten og målet med HTML5 er at du ikke skal trenge tilleggsprogrammer som Java og Flash, når du skal vise innhold på web, eller kjøre en avansert funksjon – dette er innebygd i HTML5. Hva er HTML5, finn ut mer under HTML >

 

I

 

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

 

Integrasjoner kan sørge for å hente informasjon fra ett system, og gi mulighet til å gjenbruke det i et annet. Hva er integrasjoner, finn ut mer >

 

Internet of Things (IoT) er et uttrykk som på Norsk gjerne utrykkes med “Tingenes internett”. Mange av de hverdagslige tingene du har hjemme er koblet mot internett. Hva er Internet of Things (IoT), finn ut mer >

 

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som vil erstatte gamle, nasjonale og proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger. Hva er ISO 20022, finn ut mer >

 

K

Kanban er en metode og en måte å organisere kaoset som omgir mange leveranseteam i prosjekter ved å gjøre behovet for prioritering og fokus klart. Hva er Kanban, finn ut mer >

 

Kryptovaluta er et digitalt betalingsmiddel som benytter seg av kryptografi for å sikre transaksjoner og kontroll over generering av nye valutaenheter. Finn ut mer under virtuell valuta.

 

Kunstig intelligens er et forsknings- og utviklingsfelt innenfor datateknologi for å studere intelligent atferd. Kunnskapen som opparbeides og resultatet man for ut kan brukes til å konstruere datasystemer som er intelligente, i den betydningen av at et system kan være i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer. Hva er Kunstig Intelligens, finn ut mer >.

 

L

Lean Startup metodikken er basert på grunnleggende ideer fra Steve Blank, og popularisert av Eric Ries gjennom sin bok og bevegelsen med samme navn. Boken “The Lean Startup”, av Eric Ries gir en oversiktlig og forskningsbasert tilnærming til hvordan man lager og driver oppstartsbedrifter og hvordan man får sine produkter ut til kundene, raskere. Det handler om hvordan man driver, håndterer og videreutvikler og vokser en business med maks fart, under ekstremt usikre omstendigheter. Det er en ny type tilnærming til ny produktutvikling. Lean startup metodikken brukes i Compello. Hva er Lean Startup metodikken, finn ut mer >

 

M

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Det er en vitenskapelig disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data. Hva er Maskinlæring, finn ut mer >

 

Microsoft er et amerikansk programvareselskap, og har ca 118 000 ansatte. Selskapet ble stiftet i 1975 i Albuquerque, New Mexico av Bill Gates og Paul Allen, og er mest kjent for operativsystemene Microsoft Windows og kontorpakken Microsoft Office. Noen fakta om Microsoft og Compello:

Compello sine løsninger er bygget på Microsoft-teknologi (se Azure), og vi er stolte av å jobbe tett med ett av verdens største programvarehus, Microsoft.

 

Microservices representerer en programvarearkitektur og design, hvor løsningen består av flere små, lette, individuelle, selvforsynte, høyst uavhengige og løst koblede tjenester. Hva er Microservices, finn ut mer >

 

Mixed Reality gir brukeren en opplevelse der virtuelle elementer blandes inn i de virkelige omgivelsene. Hva er Mixed Reality, finn ut mer >

 

MobilePay er en app fra Danske Bank og Nordea. Brukere kan sende og overføre penger, og betale med mobilen. Appen ble lansert i 2013 i Danmark og finnes også i Finland. I Norge brukes mobilbetaling med MobilePay i REMA 1000, Narvesen og 7 Elevens butikker.

 

Multikanal er en løsning som gjør at du som fakturautsteder kan sende fakturaene dine i ulike kanaler og i ønsket rekkefølge. Hva er Multikanal, finn ut mer >

 

N

 

NBS – Det norske, svenske og finske nettbolaget (TSO; Fingrid Oyj, Statnett og Svenska Kraftnät) har besluttet å implementere en felles nordisk balanseavregning, så kallet NBS (Nordic Balance Settlement). Hva er NBS, finn ut mer >

 

.NET eller .NET Framework er en samling av teknologier rundt programvareutvikling fra Microsoft som først ble introdusert i 2002. Siden har plattformen fått fotfeste og er i dag en av de mest brukte utviklingsplattformene i verden. Hva er.Net og rammeverket .Net Framework, finn ut mer >

 

O

OCR (Optical Character Recognition) er en metode der et datasystem leser tegn på papir og gjør dem om til digitalt lagret tekst. Hva er OCR, finn ut mer >

 

Office 365 er merkenavnet Microsoft bruker for en gruppe programvare og tjenester. Office 365-tjenesten består av en rekke produkter, som for eksempel Outlook, OneDrive, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Delve, Yammer, Power BI og Dynamics 365. Alle Office 365-komponentene kan administreres og konfigureres via en nettportal. Hva er Office 365, finn ut mer >

 

Open Banking  er en terminologi som referer til muligheten for at en tredjepartsløsning som for eksempel en applikasjon kan dekke prosesser i en bank. Hva er Open Banking, finn ut mer >

 

P

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) er en EU styrt organisasjon som tilrettelegger for et felles system for eHandel, og elektroniske dokumenter, mellom bedrifter på tvers av land i EU. Compello er et sertifisert PEPPOL Aksesspunkt.
Hva er Peppol, finn ut mer >

 

Peppol BIS  er det europeiske formatet av elektronisk utveksling av informasjon mellom aktører i anskaffelsesprosessen. I Norge snakker vi som regel om Elektronisk Handels Format (EHF), og den er basert nettopp på disse Peppol Bis spesifikasjonene. Hva er PEPPOL BIS, finn ut mer >

 

PDF (Portable Document Format) er et digitalt dokumentformat som er utviklet av Adobe Systems og introdusert i 1993. Filene vises på skjerm i samme form som de har når de blir skrevet ut. Det kan betraktes som en form for digitalt papir. Hva er PDF, finn ut mer >

 

PISP (Payment Information Service Provider) er en tjenesteleverandør som kan initiere en betalingstransaksjon på vegne av kunden. PISP-en vil kunne trekke pengene direkte fra din konto. PISP er en av 2 nye roller i betalingsverdikjeden, som en følge av PSD2. Den andre er AISP (Account Initiation Service Provider). Hva er PISP, finn ut mer her >

 

Plattform er i dataterminologi betegnelsen på en grunnleggende maskin- eller programvare i et IT-system eller i en del av det. Compello har en egen plattform, Compello Connect, finn ut mer >

 

Power BI er en Business intelligence løsning som skal gi deg mulighet til å ta bedre beslutninger på bakgrunn av data. Løsningen gir mulighet til å koble sammen informasjon fra flere datakilder fra forskjellige systemer og plattformer. Løsningen er levert av Microsoft og gir beslutningstakere og Excel-brukeren en enklere verden. Hva er Power BI, finn ut mer >

 

PSD2 (Revised Payment Services Directive) er et EU-direktiv som skal regulere betalingsformidlingen i EU og EØS. PSD2 er en videreføring av PSD1 som ble implementert i 2009. Formålet med direktivene er å fremme et felles europeisk marked for betalingstjenester både for bedrifter og privatpersoner. Gjennom PSD1 ble det mulig for ikke-banker å tilby betalingsformidling. PSD2 gjør bankinfrastrukturen mer tilgjengelig for tredjeparter å drive betalingsrelaterte tjenester. Hva er PSD2, finn ut mer >

 
Puzzel Pay gir sine kunder muligheten til å formidle sine betalingskrav via mobiltelefonen. Den som sender betalingskravene kan tilby en rekke ulike betalingsmåter gjennom løsningen som for eksempel betaling via mobiltelefon, kredittkort, VIPPS etc. Det gir sluttbrukeren muligheten til å betale via den betalingsløsningen han/hun fortrekker. Hva er Puzzel Pay, finn ut mer >
 

R

Robotisering er automatisering av et system eller en prosess ved bruk av robot-enheter. Hva er robotisering, finn ut mer >
 

ROE (Return on Equity) er et nøkkeltall for å måle hvor godt et selskap utfører over tid. Hva er ROE, finn ut mer >
 

ROI (Return on Investment) er et nøkkeltall for å beregne og vurdere verdien av en investering.
ROI = Netto fortjeneste ÷ Investeringskostnad
Hva er ROI, finn ut mer >
 

RPA (Robotic process automation) er betegnelsen på bruk av teknologi som automatiserer arbeidsprosesser først og fremst for administrativt arbeid. Hva er RPA, finn ut mer >

 

S

SaaS (Software as a Service) er programvare som en tjeneste. SaaS gir brukere mulighet til å koble til og bruke skybaserte apper over Internett. Hva er Software as a Service (SaaS), finn ut mer >

 

Scrum er et rammeverk laget for å utvikle komplekse informasjonssystemer. Det brukes i hovedsak til å utvikle programvarebaserte systemer, men kan i prinsippet brukes til å håndtere alle slags prosjekter av en viss kompleksitet. Hva er Scrum, finn ut mer >

 

SEPA (Single Euro Payments Area) ble lansert i januar 2008 og omfatter EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits Monaco og San Marino. SEPA innbærer felles regler for vanlige betalinger, direktedebitering og kort. Hva er SEPA, finn ut mer >

 

SDK (software development kit) inkluderer et sett med verktøy som lar programmerere og utviklere å opprette og endre applikasjoner samt debug eller lapp eksisterende produkter. For eksempel, utvikling av en Android app krever et SDK med Java, for iOS apps et iOs SDK med Swift og MS Windows et .NET Framwork SDK med .NET. Hva er SDK, finn ut mer >

 

Skanner eller scanner er et elektronisk søkeapparat eller en optisk avlesningsmaskin, særlig et teknisk apparat som digitaliserer et fysisk bilde. Hva er skanner, finn ut mer >

 

Sky (skyen, nettskyen, cloud computing) er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere i eksterne serverparker tilknyttet internett. Serverparkene i nettskyen er laget for dynamisk skalering ved kapasitetsbehov og brukeren betaler for faktisk bruk. I dag tilbys det kapasitet helt ned på timesbasis. Hva er sky, finn ut mer >

 

Silverlight, Microsoft Silverlight er et applikasjonsrammeverk for å skrive og kjøre “rike” programmer og medieavspilling i nettleseren, eller som egen applikasjon (out of browser). Hva er Silverlight, finn ut mer >

 

V

Vipps Faktura. Vipps har med sitt vennebetalingskonsept hatt enorm suksess i Norge. Løsningen ble raskt utvidet med betaling til lag, foreninger og en rekke bedrifter. DNB har nå som oppfølging til denne suksessen nylig lansert VIPPS Faktura. Noen fakta om Vipps og Compello:

  • Compello var av de første som inngikk avtale med DNB om distribusjon av Vipps Faktura. Dette betyr at utstedere som bruker Compello også kan distribuere fakturaer direkte inn i Vipps app’en.
  • Som kunde av Compello får du full oversikt over alle sendte og mottatte fakturaer, uavhengig av kanal. Compello leverer en komplett løsning for fakturadistribusjon på både print og en rekke elektroniske kanaler som eFaktura, avtalegiro, e-post og nå også via VIPPS.

Hva er Vipps Faktura, finn ut mer > og se 10 spørsmål og svar om Vipps Faktura

 

Virtuell valuta er digitale penger som ikke reguleres av noen form for sentralbanker. Hva er Virtuell valuta, finn ut mer >

 

Virtual Reality også kjent som VR betyr på norsk virtuell virkelighet. Ved hjelp av bestemt utstyr, for eksempel spesielle briller, kan brukeren få en simulert opplevelse i en 100% datamaskingenerert verden. Hva er Virtual Reality, finn ut mer >

 

X

XML, står for EXtensible Markup Language, eller på norsk “utvidbart markeringsspråk». Dette er et internasjonal standardisert språk som ble utviklet for å beskrive og lagre informasjon/data/verdier. XML er selvbeskrivende, dette er en stor fordel når man skal utveksle informasjon mellom forskjellige datasystemer. Mange datasystemer inneholder formatert data som ikke er kompatible med formatet til andre systemer, ved å oversette dataene til XML kan de ulike systemene utveksle data. Til forskjell fra tradisjonelle datafiler som krever at man har et eget program (database) for å lese dataene, kan XML data leses direkte uten å ha dette installert. Hva er XML, finn ut mer >

 

Ø

Økonomisystem brukes gjerne for å holde orden på en virksomhets økonomi, budsjett og regnskap. Et økonomisystem kan være en del av et ERP system. Hva er ERP, finn ut mer >

 

Kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia, Anskaffelser.no, Microsoft, elhub.no, DnB, Norges Bank, Finans Norge