Hva er Aksesspunkt?

Aksesspunktløsningen er definert og regulert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og er en standard infrastruktur for å sende og motta fakturaer og e-handelsdokumenter i det elektroniske filformatet EHF (Elektronisk Handelsformat). Aksesspunktet kan brukes til all e-handelskommunikasjon (faktura, kreditnota, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, varekatalog og purring).

I Norge ble det i 2012 et krav om at alle fakturaer og kreditnotaer til statlige virksomheter skal sendes med standard EHF-format. Fra april 2019 ble standard EHF format oppdatert til EHF 3.0 som igjen er basert på den internasjonale standarden PEPPOL BIS 3.0

Hvorfor bruke et Aksesspunkt?

Et aksesspunkt kan sammenlignes med en postkasse. Fakturafiler sendes i en fakturautsendelse til et aksesspunkt i EHF-format. Tjenesteleverandør sjekker i det nasjonale adresseregister ELMA for å se hvilket aksesspunkt fakturamottaker tilhører og formidler fakturafilen til rett mottaker.

Muligheter og fordeler ved bruk av Aksesspunkt

Aksesspunkt er en god måte å få automatisert den elektroniske faktureringsprosessen på, og åpner enkelt opp for å begynne med komplett e-handelskommunikasjon.

Dette oppnår du med Aksesspunkt:

 • Du sparer kostnader
 • Du bidrar til et bedre miljø
 • Du får bedre kontroll
 • Du blir mer effektiv

Hvordan virker Aksesspunktet til Compello

Compello er et DFØ-godkjent Aksesspunkt som kan levere mye mer enn en bare et standard Aksesspunkt, slik den er definert av DFØ.

Compello har i mange år hjulpet en rekke små og store norske virksomheter, i både offentlig og privat sektor, med elektronisk fakturadistribusjon og dokumentflyt i en rekke distribusjonskanaler. Med vår lange og brede erfaring, kombinert med gode løsninger kan vi utover en standard Aksesspunkttjeneste, også tilby en rekke utvidede funksjoner og støtteelementer som for eksempel:

 • Konverteringer av formater
 • Vedleggs-håndtering
 • Rapportering
 • Avvikshåndtering og gode kontrollmuligheter
 • Økt sikkerhet
 • Kvalitetskontroll
 • Arkivering av fakturakrav
 • Tjeneste for mottak, scan og tolk av papirfaktura
 • Tjeneste for mottak og tolk av innkommende epostfaktura

Gjennom å velge Compello som aksesspunktleverandør får du en trygg, fremtidsrettet og tilgjengelig leverandør som også kan hjelpe med å distribuere dine fakturaer til eFaktura, epost, print Avtalegiro, SMS, Vipps og elektroniske postkasser som Digipost og eBoks, dersom EHF fakturaen feiler.

Relaterte ord